cookies
Huomaat, että "evästeemme" ovat herkullisia
Muzikerin verkkosivuston evästeiden tarkoituksena on tehdä vierailustasi sivustollamme miellyttävä kokemus joka kerta. Suostu kaikkien evästeiden käyttöön klikkaamalla "Hyväksyn" -painiketta tai valitse asetuksista vain haluamasi evästeet. Lisätietoja.
Samaa mieltä
Hylkää

Yleiset säännöt ja ehdot

Yleiset säännöt ja ehdot

I. Ostajiin - kuluttajiin sovellettavat säännöt ja ehdot

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.1. Näiden yleisten ehtojen ensimmäinen osa (ensimmäistä osaa sovellettaessa, tästedes "nämä yleiset ehdot") säätelee osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia ostosopimuksessa, joka on solmittu myyjän välillä, joka on Muziker, a.s., jonka rekisteröity toimipaikka on Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovakian tasavalta, yritystunnus 35 840 773, rekisteröity Bratislava III:n kaupunginoikeuden kaupparekisteriin, osasto: Sa, tiedosto nro 3337/B (tästedes "myyjä") ja ostaja - kuluttaja, jonka aiheena on tavaroiden ostaminen ja myynti myyjän verkkosivustolla (tästedes "verkkokauppa") (tästedes "ostosopimus" tai "sopimus").

Myyjän yhteystiedot ja tunnistetiedot:

sähköpostiosoite: [email protected]
puhelinnumero: +421 2 581 017 55
ALV-TUNNUS: SK7020001021
Verotunnus: 2021680991
osoite: MUZIKER, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Slovakia

Valvontaviranomainen:

Slovakian kauppatarkastuksen tarkastuslaitos Bratislavan alueella
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Slovakia
Markkinavalvonnan osasto
[email protected]
phone: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax: 02/58 27 21 70
www.soi.sk

1.2. Käyttöehtojen ensimmäisen osan mukaan termillä ostaja tarkoitetaan kuluttajaa, joka on luonnollinen henkilö, joka ei toimi liiketoimintansa, työnsä tai ammattinsa puitteissa (tästedes "ostaja") (myyjää ja ostajaa kutsutaan myös erikseen nimellä "sopimusosapuoli" tai yhdessä "sopimusosapuolet").

2. SOPIMUSPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2.1. Myyjällä on etenkin velvollisuus:

 1. toimittaa tilatut tuotteet ostajalle sovitussa määrässä ja laadussa ja pakata tai valmistella ne kuljetusta varten niiden säilyttämisen ja suojaamisen kannalta tarpeellisella tavalla, ja
 2. luovuttaa ostajalle kaikki tavaran haltuunottoon ja käyttöön tarvittavat asiakirjat sekä muut voimassa olevien lakisääteisten määräysten edellyttämät asiakirjat kirjallisessa tai sähköisessä muodossa viimeistään tuotteiden mukana.

2.2. Myyjällä on oikeus siihen, että ostaja maksaa toimitetuista tavaroista täyden kauppahinnan.

2.3. Myyjällä on oikeus peruuttaa tilaus, jos varaston puutteen tai tavaroiden saatavuuden vuoksi hän ei pysty toimittamaan tavaroita ostajalle näissä yleisissä ehdoissa määritellyssä ajassa tai verkkokaupassa ilmoitetulla hinnalla, ellei asiakas suostu korvaavaan suoritukseen. Myyjällä on myös oikeus kieltäytyä tilauksesta syrjimättömistä syistä, erityisesti jos myyjällä on maksamaton vaatimus ostajaa kohtaan, jos ostaja on aiemmin toistuvasti jättänyt ottamatta tavaran vastaan, vaikka hänen olisi ollut velvollisuus tehdä niin, tai jos myyjä pelkää, että hänelle voi aiheutua vahinkoa tilauksen hyväksymisestä.

2.4. Ostajalla on etenkin velvollisuus:

 1. ottaa tavarat haltuunsa,
 2. maksaa sovittu kauppahinta myyjälle asianmukaisesti ja ajallaan.

2.5. Ostajalla on oikeus saada toimitetut tavarat sovitussa määrässä, laadussa, ajassa ja paikassa.

3. OSTOSOPIMUKSEN TEKEMINEN

3.1. Ostosopimus syntyy siten, että myyjä hyväksyy sitovasti ostajan ehdotuksen ostosopimuksen tekemisestä, joka tehdään täyttämällä ostajan tilauslomake (ostajan täyttämä ja toimittama lomake, tästedes "tilaus").

3.2. Myyjä hyväksyy sitovasti ehdotuksen sopimuksen tekemiseksi ilman aiheetonta viivytystä, yleensä kahden työpäivän kuluessa tilauksen tekemisestä, sen jälkeen, kun tuotteiden saatavuus, hintojen voimassaolo ja ostajan haluamien tavaroiden toimituspäivä on tarkistettu. Sitovana hyväksymisenä pidetään sitä, että myyjä on lähettänyt tavarat. Sitovaa hyväksyntää sähköpostitse ei vaadita. Jos hinta on korkeampi, myyjä pyytää ostajan suostumusta hinnanmuutokseen ennen tilauksen lähettämistä. Ostosopimus syntyy vasta silloin, kun ostaja antaa suostumuksensa hinnanmuutokseen ja kun myyjä vahvistaa tilauksen.

3.3. Myyjän automaattisesti luoma vahvistus tilauksen hyväksymisestä, joka lähetetään ostajan sähköpostiosoitteeseen välittömästi tilauksen tekemisen jälkeen, on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi. Se lähetetään ostajalle ilmoituksena siitä, että tilaus on vastaanotettu, eikä sitä pidetä myyjän sitovana hyväksymisenä sopimuksen tekemistä koskevalle ehdotukselle.

3.4. Myyjä voi tarjota tilaukseen maksutta lisätavaroita (tästedes "lahja"). Ostajan on annettava suostumuksensa tällaiseen suoritukseen valitsemalla valittu lahja ennen tilauksen lähettämistä. Lahjan tilaaminen on vapaaehtoista. Jos ostaja ei halua lahjaa, hän ei ole velvollinen osoittamaan tahtoaan.

3.5. Alkoholijuomien myynti on mahdollista vain yli 18-vuotiaille. Tekemällä alkoholijuomia koskevan tilauksen ostaja vahvistaa täyttäneensä 18 vuotta viimeistään tilauspäivänä. Myyjällä on oikeus todentaa tämä pyytämällä voimassa oleva henkilöllisyystodistus ja jos ostaja ei täytä tätä vaatimusta tai pysty todistamaan sitä, myyjällä ei ole oikeutta toimittaa alkoholijuomia. Tämä koskee myös henkilöä, jonka ostaja on nimennyt noutamaan tavarat.

4. OSTOHINTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

4.1. Ostajan on maksettava myyjälle ostosopimuksessa määriteltyjen tavaroiden ostohinta, joka sisältää tavaroiden toimituskustannukset ja lisäpalveluista aiheutuvat maksut (tästedes "ostohinta").

4.2. Yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot maksutavoista löytyvät myyjän verkkokaupan Maksuehdot-osiosta. Kaikki maksutavat eivät välttämättä ole käytettävissä kaikkia tilauksia tehdessä esimerkiksi niiden arvon tai valitun toimitustavan vuoksi. Ostajalle ilmoitetaan mahdollisista rajoituksista tilauksen tekemisen yhteydessä.

4.3. Kaikki toimitus- ja pakkauskulut veloitetaan ennen tilauksen lähettämistä. Lisäpalveluiden mahdolliset maksut päivittyvät tilaukseen ostajan valitsemien lisäpalveluiden perusteella välittömästi, ei koskaan tilauksen lähettämisen jälkeen. Jos tavarat kuljetetaan ostajalle Euroopan unionin ulkopuolelle, tullivelkaa voi syntyä. Ostaja on vastuussa tullivelan maksamisesta ja ostaja voidaan velvoittaa suorittamaan tullitoimintaan liittyviä lisämaksuja vastaanottomaan yleisesti sitovan lainsäädännön mukaisen määrän ja sen maan tavalla, johon tavara toimitetaan. Elleivät osapuolet toisin ilmoita tai sovi, myyjä ei ole velvollinen kantamaan näitä velvoitteita ostajan puolesta.

4.4. Jos ostaja maksaa myyjälle kauppahinnan pankkisiirrolla, maksupäiväksi katsotaan päivä, jona koko kauppahinta on hyvitetty myyjän tilille.

4.5. Ostaja on velvollinen maksamaan myyjälle kauppahinnan kauppakirjassa sovittuun ajankohtaan mennessä.

5. TAVARAN TOIMITUS JA MAKSUEHDOT

5.1. Myyjän on luovutettava tavara ostajalle ilman aiheetonta viivytystä viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen tekopäivästä, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Jos myyjä ei ole täyttänyt velvollisuuttaan toimittaa tavarat sovitussa määräajassa, ostajan on pyydettävä tavaroiden toimittamista ylimääräisessä kohtuullisessa määräajassa, jonka ostaja määrittää osana pyyntöä. Jos ostaja ei pyydä tätä myyjältä kahden kuukauden kuluessa tavaran luovutuspäivästä, luovutuksen katsotaan tapahtuneen, jollei toisin osoiteta. Jos myyjä ei toimita tuotetta tähän lisämääräaikaan mennessä, ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus.

5.2. Jos ostaja ei ota tavaraa haltuunsa ilman kirjallista sopimuksen peruuttamista, myyjällä on oikeus saada korvaus todellisista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilauksen toimittamisesta.

5.3. Ostaja on velvollinen ottamaan tavaran henkilökohtaisesti haltuunsa tai varmistamaan, että kolmas osapuoli ottaa sen haltuunsa hänen puolestaan. Jos toimitus on tarpeen toistaa ostajan puolelta (esimerkiksi siksi, että ostaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli ei ole tavoitettavissa sovitussa paikassa), ostaja vastaa kaikista näin aiheutuvista lisäkustannuksista, varastointi mukaan luettuna.

5.4. Ostajalla on oikeus tarkastaa lähetys sen luovutuksen yhteydessä. Jos ostaja havaitsee kuljetusvaurioita, ostajalla on oikeus kieltäytyä ottamasta tavaraa haltuunsa. Huolitsija on velvollinen antamaan vahinkoilmoituksen tavaroiden vahingoittumisesta ostajan läsnä ollessa ja pyynnöstä. Tällaisen myyjälle toimitetun tiedotteen perusteella myyjä voi sen jälkeen, kun vahinkotapahtuma on ratkaistu pakettipalvelun kanssa, korjata viallisen tuotteen, alentaa ostohintaa tai toimittaa ostajalle uuden tuotteen, jos alkuperäisessä on vikoja, joita on mahdotonta korjata. Tällaiset myöhemmin esitetyt vaatimukset on näytettävä toteen.

5.5. Toimitusvaihtoehdot sekä yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot toimitusehdoista on lueteltu verkkokaupan Toimituskulut ja toimitusajat -osiossa. Joissakin tilauksissa jotkin kuljetustavat eivät ehkä ole käytettävissä. Ostajalle ilmoitetaan mahdollisista rajoituksista tilausta tehtäessä.

5.6. Ostaja tavaroiden vastaanottajana suostuu siihen, että lasku annetaan ja toimitetaan hänelle sähköisessä muodossa. Kun ostosopimus on tehty, myyjä ei ole velvollinen noudattamaan ostajan pyyntöä korjata tai muuttaa laskun tietoja, etenkin vaihtaa ostajan nimi ja vaihtaa toimitusosoite toiseen maahan. Jos ostajan arvonlisäverovelvollisuuden asema muuttuu, ostaja on velvollinen ilmoittamaan tästä muutoksesta välittömästi myyjälle. Myyjä ei ole vastuussa laskussa olevista virheellisistä tiedoista, jotka on saatu ostajalta tämän velvollisuuden rikkomisen seurauksena.

5.7. Ostosopimus tehdään irtisanomisehdolla, jossa määrätään, että jos ostaja ei ota tavaroita vastaan 5 päivän kuluessa myyjän lisäpyynnöstä eikä sovi myyjän kanssa vaihtoehtoisesta tavaroiden haltuunottopäivästä, sopimus peruutetaan, osapuolet palauttavat tai hyvittävät kaiken, mitä he ovat saaneet, etenkin ostohinnan ja tavarat, joista myyjä saa oikeuden määrätä vapaasti. Tämä ei vaikuta myyjän oikeuteen saada vahingonkorvausta alla olevien momenttien mukaisesti. 5.2.

6. OMISTUSOIKEUDEN SÄILYTTÄMINEN

6.1. Tavarat pysyvät myyjän omaisuutena, kunnes ostaja on maksanut ostohinnan kokonaan. Luovutus tapahtuu joko siten, että ostaja noutaa tavarat henkilökohtaisesti tai pakettipalveluja käyttäen.

6.2. Tavaroiden vahingoittumisriski siirtyy ostajalle, kun myyjä tai pakettipalvelu luovuttaa tavarat. Luovutuksen katsotaan tapahtuneen, vaikka myyjä ilmoittaisi tavaran noudettavaksi eikä ostaja ota sitä vastaan.

7. TAKUUKÄYTÄNTÖ KULUTTAJILLE

7.1. Myyjä on vastuussa tuotevioista ja ostaja on velvollinen esittämään välittömästi reklamaation myyjälle.

7.2. Tätä kuluttajien takuukäytäntöä sovelletaan kuluttajien valitusten käsittelyyn (tästedes "takuukäytäntö").

7.3. Ostaja voi käyttää takuuoikeutta vain sellaisten tavaroiden osalta, joissa on vikoja, jotka kuuluvat takuun piiriin ja jotka on ostettu myyjän verkkokaupasta.

7.4. Takuuaikana ostajalla on oikeus saada vika korjatuksi maksutta palauttaessaan tavaran, mukaan lukien kaikki sen lisävarusteet.

7.5. Myyjä käsittelee reklamaatiot kirjallisesti paperimuodossa tai sähköisessä muodossa viipymättä. Jos tavarat ovat viallisia, asiakkaalla on oikeus esittää vaatimus myyjälle täyttämällä reklamaatiolomake ja lähettämällä se myyjälle sähköisesti sekä toimittamalla tavarat myyjälle jollakin alla luetelluista tavoista tai esittämällä vaatimus paperimuodossa, joka toimitetaan yhdessä vaadittujen tavaroiden kanssa jollakin alla luetelluista tavoista. Reklamaation esittämistavat:

 1. Reklamaatiolomakkeen liittäminen reklamoituihin tavaroihin ja sen toimittaminen reklamaatiokeskukseen seuraavaan osoitteeseen (tästedes "reklamaatiokeskus"):
  Muziker Claims
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Slovakia
 2. Reklamaatiolomakkeen toimittaminen ja reklamoitujen tavaroiden lähettäminen johonkin myyjän kivijalkamyymälöistä, jos tällaisten tavaroiden vastaanottaminen on mahdollista myytyjen tuotteiden tai tarjottujen palvelujen osalta, tai valtuutetulle henkilölle.

7.6. Ostaja voi pyytää myyjää reklamaatiolomakkeen kautta järjestämään kuljetuksen reklamaatiokeskukseen. Tällaisessa tapauksessa myyjän on järjestettävä vaatimuksen kohteena olevien tavaroiden kuljetus ostajan puolesta omalla kustannuksellaan pakettipalveluja käyttäen. Lunastetut tavarat katsotaan toimitetuiksi myyjälle sinä päivänä, jona myyjä on vastaanottanut ne reklamaatiokeskuksessa. Huolitsija on omissa nimissään toimiva kolmas osapuoli, joten reklamoidun tavaran noutaminen kuljetettavaksi huolitsijan toimesta ei vaikuta korvausprosessin alkamiseen.

7.7. Ostaja on velvollinen pakkaamaan reklamoidut tavarat asianmukaisesti ottaen huomioon niiden luonteen ja väitetyn vian luonteen. Myyjä vastaa tavaran arvon alenemisesta tavaran vastaanottohetkestä alkaen.

7.8. Myyjän tiloissa ja valtuutetun henkilön luona myyjän on varmistettava reklamaatioiden käsittelyyn oikeutetun henkilön läsnäolo myymälän aukioloaikoina.

7.9. Jos ostaja aikoo toimittaa vaaditut tavarat johonkin myyjän kivijalkamyymälään, myyjä suosittelee tarkistamaan etukäteen mahdollisuuden vastaanottaa tavarat tässä paikassa.

7.10. Reklamaatiota tehdessään ostaja on velvollinen osoittamaan, että tavara on ostettu myyjältä sekä takuuajan keston. Lisäksi ostajalla on velvollisuus ilmoittaa tarkasti tavaran vian tyyppi ja laajuus.

7.11. Korvausmenettelyn alkamispäiväksi katsotaan päivä, jona ostajalle toimitetaan:

 1. reklamaatiolomake,
 2. vaatimuksen kohteena olevat tavarat, mukaan lukien tarvikkeet; ja
 3. salasanat tai koodit, jos ne liittyvät hakemuksen kohteena oleviin tavaroihin.

7.12. Reklamaatiolomake on näiden yleisten ehtojen liitteenä nro 1, ja ostaja voi myös täyttää sen ja lähettää sen sähköisesti tämän linkin kautta:  https://www.muziker.fi/korvausvaatimukset.

7.13. Myyjän tai valtuutetun henkilön on annettava ostajalle vahvistus reklamaatiosta myyjän valitsemassa asianmukaisessa muodossa (mukaan lukien sähköposti), joka sisältää reklamaation tekopäivän, myyjän ja ostajan yhteystiedot, tuotevikojen kuvauksen, asiakkaan suosiman reklamaation ratkaisumenetelmän ja ohjeet asiakkaan oikeuksista siviililain mukaisesti (tästedes tähän viitataan termillä "vaatimuksen vahvistaminen").

7.14. Jos reklamaatio tehdään kaukoviestintävälineillä, myyjä on velvollinen toimittamaan ostajalle välittömästi vahvistuksen vaatimuksesta. Jos vahvistusta ei ole mahdollista toimittaa välittömästi, se on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään yhdessä korvausvaatimuksen selvitysasiakirjan kanssa. Reklamaation jättämisvahvistusta ei tarvitse toimittaa, jos ostaja voi osoittaa vaatimuksen esittämisen muulla tavalla.

7.15. Ostajan päätöksen mukaisesti riippuen, mitä hän siviililain mukaisista oikeuksistaan käyttää, myyjä tai valtuutettu henkilö on velvollinen määrittämään vaatimuksen ratkaisumenetelmän tämän takuukäytännön mukaisesti välittömästi, monimutkaisemmissa tapauksissa 3 päivän kuluessa korvausmenettelyn aloittamisesta, ja perustelluissa tapauksissa, etenkin jos tavaroiden kunnosta on tehtävä monitahoinen tekninen arviointi, viimeistään 30 päivän kuluttua korvausvaatimusten selvitysprosessin aloittamispäivästä. Kun korvausvaatimuksen käsittelymenetelmä on määritetty, myyjän tai valtuutetun henkilön on käsiteltävä valitus välittömästi; Perustelluissa tapauksissa reklamaatio voidaan ratkaista myöhemmin. Korvausvaatimuksen käsittely ei kuitenkaan saa kestää yli 30 päivää korvausvaatimusten selvitysprosessin alkamispäivästä. Kun korvausvaatimusten käsittelylle asetettu määräaika on päättynyt, kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus tai oikeus saada vaatimuksen kohteena oleva tavara korvatuksi uudella tavaralla. Myyjä ilmoittaa ostajalle korvausmenettelyn päättymisestä ja korvausratkaisun tuloksesta molempien osapuolten sopimalla tavalla. Samalla ostaja saa reklamaatiopöytäkirjan tavaroiden mukana. Jos ostaja on esittänyt tavaroita koskevan vaatimuksen ensimmäisten 12 kuukauden kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta, myyjä voi käsitellä vaatimuksen hylkäämällä sen yksinomaan asiantuntijalausunnon tai valtuutetun, ilmoitetun tai akkreditoidun yksikön tai valtuutetun henkilön antaman lausunnon perusteella (tästedes "tavaroiden asiantuntija-arvio"). Ammatillisen arvioinnin tuloksesta riippumatta myyjä ei saa vaatia ostajaa rahoittamaan tavaroiden asiantuntija-arvioinnista aiheutuvia kustannuksia tai muita kustannuksia, jotka liittyvät tavaroiden asiantuntija-arviointiin. Jos ostaja on esittänyt tavaraa koskevan vaatimuksen 12 kuukauden jälkeen tavaran vastaanottamisesta ja myyjä on hylännyt sen, valituksen käsittelijä on velvollinen ilmoittamaan korvausvaatimuksen selvitysasiakirjassa, kenen puoleen ostaja voi kääntyä tavaroiden asiantuntija-arviointia varten. Jos ostaja antaa tavaran korvausvaatimuksen selvitysasiakirjassa mainitulle valtuutetulle henkilölle tuotteen asiantuntija-arviota varten, myyjä vastaa tavaroiden asiantuntija-arvion kustannuksista sekä kaikista muista tarkoituksenmukaisista kustannuksista asiantuntija-arvion tuloksesta riippumatta. Jos ostaja osoittaa asiantuntija-arvioinnilla, että myyjä on vastuussa tavaran väitetystä viasta, hän voi esittää reklamaation uudelleen; Takuuaika ei pääty, ja sitä pidennetään automaattisesti tavaroiden ammattimaiseen arviointiin tarvittavalla ajalla. Myyjä on velvollinen korvaamaan ostajalle 14 päivän kuluessa uudelleen toimitetun reklamaation päivämäärästä kaikki tavaroiden asiantuntija-arvioinnista aiheutuneet kustannukset sekä kaikki niihin liittyvät tarkoituksenmukaisesti aiheutuneet kustannukset. Tällaista uudelleen toimitettua reklamaatiota ei voida hylätä.

7.16. Myyjä voi aina vaihtaa virheellisen tuotteen virheettömään tuotteeseen, ellei tästä aiheudu ostajalle suuria ongelmia.

7.17. Oikeus maksuttomaan takuukorjaukseen päättyy:

 1. jos ostaja ei osoita ostaneensa viallista tavaraa myyjältä,
 2. jos ostaja ei ilmoita tavaran vastaanottohetkellä ilmeisistä vioista,
 3. tavaroiden takuuajan päätyttyä,
 4. jos ostaja on aiheuttanut tavaroille mekaanisia vaurioita,
 5. ostajan tehtyä tavaraa muutoksen (taivutus, leikkaaminen, lyhentäminen, poraaminen jne.), jos tavaraa ei ole tarkoitettu tällaiseen modifikaatioon ja jos vika on aiheutunut tällaisesta modifikaatiosta,
 6. jos tavaroita käytetään tai varastoidaan olosuhteissa, jotka lämpötilan, kosteuden taikka kemiallisten tai mekaanisten vaikutusten vuoksi eivät vastaa sopivan ympäristön olosuhteita,
 7. jos tavaroita on väärinkäytetty tai käsitelty huolimattomasti,
 8. jos tavaroiden vahingoittuminen on aiheutunut liikakäytöstä tai käytöstä, joka on ristiriidassa asiakirjoissa määriteltyjen ehtojen, yleisten periaatteiden, teknisten standardien tai turvallisuusstandardien kanssa,
 9. jos tuotteen alkuperäiset osat vaihdetaan,
 10. jos käytetään väärää syöttöjännitettä tai väärää, luvatonta tai laitonta laitteistoa tai ohjelmistoa,
 11. jos käytetään vääriä, yhteensopimattomia tai ei-alkuperäisiä kulutustarvikkeita, jos vika johtui tällaisen materiaalin käytöstä,
 12. jos tavaroiden vahingoittuminen on aiheutunut luonnollisesta kulumisesta, tahattomasta vahingoittumisesta tai pilaantumisesta,
 13. jos tavaroiden vahingoittumisen on aiheuttanut tietokonevirus,
 14. jos luvaton henkilö peukaloi tavaroita tai käyttää vääriä työkaluja tai materiaaleja,
 15. taitamattoman väliintulon, kuljetusvahinkojen, veden, tulipalon, sähkön tai ylivoimaisen esteen aiheuttamien vahinkojen sattuessa.
 16. seurauksena digitaalisen sisällön päivityksen suorittamatta jättämisestä kohtuullisessa ajassa, jos vika johtui tämän päivityksen epäonnistumisesta. Tätä ei sovelleta, jos ostajalle ei ilmoitettu päivityksestä tai sen suorittamatta jättämisen seurauksista tai jos hän ei suorittanut päivitystä tai suoritti sen väärin ohjeiden puutteen vuoksi.

7.18. Myyjä on velvollinen käsittelemään reklamaation ja ratkaisemaan takuuvaatimuksen jollakin seuraavista tavoista:

 1. luovuttamalla korjatut tavarat,
 2. korvaamalla tavarat,
 3. palauttamalla kauppahinta,
 4. alentamalla ostohintaa asianmukaisesti,
 5. kirjallisella kehotuksella ottaa vastaan myyjän määrittelemä korjaustoimenpide
 6. hylkäämällä vaatimuksen perustellusti.

7.19. Myyjä on velvollinen antamaan ostajalle kirjallisen asiakirjan, jossa ilmoitetaan korvausvaatimuksen ratkaisumenetelmä sekä todetaan, että takuuvaatimus on ratkaistu viimeistään 30 päivän kuluessa sen alkamisesta.

7.20. Kun takuuvaatimus on ratkaistu muulla tavalla kuin palauttamalla ostohinta, myyjän on palautettava vaadittu tuote tai toimitettava korvaava tuote ostajalle. Jos ostaja ei ota tätä tavaraa haltuunsa kohtuullisessa ajassa, myyjän on pyydettävä häntä tekemään se myyjän asettamassa kohtuullisessa lisäajassa, yleensä kuukauden kuluessa. Jos ostaja ei ota tavaraa haltuunsa edes tämän kohtuullisen lisäajan kuluessa, hän on velvollinen maksamaan myyjälle tässä kappaleessa mainitun suuruisen maksun tavaran varastoinnista (tästedes "varastointimaksu"), joka veloitetaan jokaiselta alkavalta päivältä tavaran haltuunoton määräajasta sen luovutukseen. Varastointimaksun suuruus määritetään tavaran painon ja mittojen summan mukaan, joka lasketaan laskemalla yhteen tavaran reunojen pituus (mittojen summa = korkeus + leveys + syvyys), eli:

 1. 1 € (sanoin: yksi euro) sellaisten tavaroiden varastointiin, joiden paino on enintään 10 kg ja mittojen summa enintään 120 cm;
 2. 2 euroa (sanoin: kaksi euroa) sellaisten tavaroiden varastoinnista, jotka ylittävät vähintään yhden edellisessä alakohdassa mainituista arvoista ja joiden paino on enintään 40 kg ja joiden mittojen summa on enintään 300 cm;
 3. 4 € (sanoin: neljä euroa) muiden tavaroiden varastointiin.

7.21. Takuuaika on 24 kuukautta (tästedes "takuuaika"), jollei erityistapauksia varten ole määritelty muuta takuuaikaa. Takuuaika alkaa päivästä, jona ostaja vastaanottaa tavarat. Jos säilyvyysaika on ilmoitettu tavaroissa, niiden pakkauksissa tai ohjeissa lakisääteisten määräysten mukaisesti, takuuaika ei pääty ennen tämän ajanjakson päättymistä. Tavaran viat ja niistä johtuvat reklamaatiot on esitettävä ennen takuuajan loppumista. Takuuajan päättyessä oikeus vaatia takuuta päättyy.

7.21A. Jos ostosopimuksen kohteena on tavara, jolla on digitaalisia ominaisuuksia, myyjän on varmistettava, että ostajalle toimitetaan digitaalinen sisältö tai digitaalisen sisällön sovitut päivitykset. Sovittujen päivitysten lisäksi myyjä huolehtii siitä, että ostajalle toimitetaan päivitykset, jotka ovat tarpeen kohteen ominaisuuksien säilyttämiseksi ja että ostajalle ilmoitetaan niiden saatavuudesta

 1. 24 kuukauden aikana, jos digitaalista sisältöä tai digitaalista sisältöpalvelua toimitetaan ostosopimuksen mukaan yhtäjaksoisesti 24 kuukauden ajan tai jos toimituksesta sovitaan pidemmäksi ajaksi, koko tämän ajanjakson ajan, tai
 2. ajanjaksolta, jona ostaja voi kohtuudella odottaa sitä, jos digitaalinen sisältö tai digitaalinen sisältöpalvelu toimitetaan kertaluonteisesti ostosopimuksen mukaisesti; Tätä on arvioitava ottaen huomioon tuotteen tyyppi ja käyttötarkoitus, digitaalisen sisällön tai digitaalisen sisältöpalvelun luonne sekä ostosopimuksen teko-olosuhteet ja velvoitteen luonne.

7.21B. Lauseketta 7.21A. näistä yleisistä ehdoista ei sovelleta, jos myyjä on selvästi ilmoittanut ostajalle ennen sopimuksen tekemistä, että päivityksiä ei toimiteta, ja ostaja on selvästi suostunut tähän sopimusta tehdessään.

7.21C. Jos digitaalista sisältöä tai digitaalista sisältöpalvelua toimitetaan jatkuvasti määrätyn ajan ja tänä aikana ilmenee vika, digitaalinen sisältö tai digitaalinen sisältöpalvelu katsotaan toimitetuksi virheellisesti. Tämän takuukäytännön määräykset koskevat myös tuotteita, joilla on digitaalisia ominaisuuksia, sikäli kuin niiden luonne sen sallii.

7.22. Käytetyillä tavaroilla tarkoitetaan tavaroita, joita on käytetty, jotka eivät sisällä kaikkia osia, joissa on kosmeettisia vikoja tai joiden käytettävyys on rajoitettua (tästedes "käytetyt tavarat"). Näytteillä olevilla tavaroilla tarkoitetaan käytettyjä tavaroita, joita on käytetty asettamalla näytteille myyjän myymälään, jotka on purettu pakkauksesta ja joita voidaan käyttää siinä määrin kuin on tarpeen niiden ominaisuuksien osoittamiseksi muille henkilöille (tästedes "esillä olevat tavarat"). Viallisilla tavaroilla tarkoitetaan tavaroita, joissa on vikoja, jotka tekevät niistä käyttökelvottomia, minkä vuoksi ne eivät sovellu normaaliin käyttöön (tästedes "käyttökelvottomat tavarat").

7.23. Kaikkien käytettyjen tavaroiden takuuaika on 24 kuukautta, ellei verkkokaupassa ole määritelty yksittäiselle tuotteelle vielä lyhyempää takuuaikaa.

7.24. Jos käytetyn tavaran ostohinta on alhaisempi kuin uuden tavaran hinta, takuu ei kata hinnanalennuksen aiheuttanutta vikaa. Vialliset tuotteet voivat olla korjauskelvottomia, ja ne myydään yleensä varaosiksi tai keräystarkoituksiin. Tarkempi kuvaus tavaran käyttökelvottomaksi tekevistä vioista ja siten vioista, joita takuu ei kata, löytyy verkkokaupan tavarakuvauksesta. Vialliset tavarat voivat olla vaarallisia ilman edeltävää korjausta tai modifiointia. Viallisten tuotteiden käytettävyys ei kuulu takuun piiriin.

7.25. Takuuaikaa pidennetään sillä ajanjaksolla, jona ostaja ei ole voinut käyttää tavaraa sen korjauksen vuoksi.

7.26. Jos tavarat vaihdetaan uusiin, takuuaika alkaa uusien tavaroiden luovutuksesta. Sama pätee siinä tapauksessa, että osa takuun piiriin kuuluvista tavaroista vaihdetaan.

7.27. Jos tavaran vika on korjattavissa, reklamaatio ratkaistaan ostajan päätöksen mukaan joko korjaamalla vika tai vaihtamalla tavara.

7.28. Jos vikaa ei voida poistaa korjaamalla ja jos vika estää tavaran asianmukaisen käytön virheettömänä tavarana, ostajalla on oikeus saada uusi tavara tai hänellä on oikeus peruuttaa sopimus. Samat oikeudet koskevat ostajaa korjattavissa olevien vikojen tapauksessa, edellyttäen, että ostaja ei voi vastaavasti käyttää tavaraa korjauksen jälkeisen vian toistumisen vuoksi (useammin kuin kaksi kertaa) tai vikojen suuremman määrän (enemmän kuin kaksi) vuoksi.

7.29. Muiden korjaamattomien vikojen sattuessa ostajalla on oikeus asianmukaiseen alennukseen tavaran hinnasta, jonka määrä määritetään sopimuspuolten sopimuksella.

7.30. Korvausvaatimusten selvittelyprosessi koskee vain ostajan reklamaatiota tehdessään ilmoittamia vikoja.

7.31. Jos myyjä ratkaisee takuuvaatimuksen hylkäämällä vaatimuksen perustellusti, hän voi ehdottaa ostajalle vikojen korjaamista ostajan kustannuksella. Ostaja ei ole velvollinen hyväksymään tällaista ehdotusta.

7.32. Jos myyjä sopii takuuvaatimuksen hylkäämällä vaatimuksen perustellusti ja ostaja vastustaa tällaista korvausvaatimuksen päätöstä, hän voi hakea oikaisua tuomioistuimelta.

8. HENKILÖTIEDOT JA NIIDEN SUOJAAMINEN

Myyjä on toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet henkilötietojen käsittelemiseksi lain nro 18/2018 Coll. mukaisesti koskien henkilötietojen suojaa sekä eräitä lakimuutoksia sekä seuraten Euroopan parlamentin säännöksiä (EU) 2016/679 sekä Neuvoston 27.4.2016 asettamaa luonnollisten henkilöiden suojelemiseksi säädettyä lakia koskien henkilökohtaisten tietojen käsittelyä, sellaisten tietojen vapaata liikkuvuutta ja Direktiivin 95/46/EC kumoamista (tästedes "yleinen tietosuoja-asetus"). Ostaja vahvistaa, että hän tuntee henkilötietojensa käsittelyn sääntöjen mukaisesti, jotka löytyvät seuraavasta linkistä: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35840773/en/basic-information.

9. LAKISÄÄTEINEN PERUUTTAMISOIKEUS

9.1. Myyjällä on oikeus vetäytyä sopimuksesta varaston puutteen, tavaran saatavuuden puuttumisen vuoksi tai jos sopimuksessa sovittu tavaran valmistaja, maahantuoja tai toimittaja on lopettanut tuotannon tai tehnyt sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka ovat tehneet myyjälle sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen mahdottomaksi, tai ylivoimaisen esteen vuoksi, tai jos hän ei pysty kaikista kohtuullisista ponnisteluista huolimatta toimittamaan tavaroita asiakkaalle näissä yleisissä ehdoissa määritellyssä ajassa tai sovitulla hinnalla. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tästä ostajalle ilman aiheetonta viivytystä ja palauttamaan kaikki maksut ostajalle näiden yleisten ehtojen mukaisesti. Tämä ei vaikuta sopimuspuolten oikeuteen sopia korvaavasta suorituksesta tai muutetusta hinnasta.

9.2. Myyjällä on oikeus vetäytyä sopimuksesta myös silloin, jos tavaralle kauppasopimusta tehtäessä ilmoitettu kauppahinta on ollut selvästi virheellinen (esim. väärin asetettu desimaalipilkku, puuttuva numero, ostohinta ei selvästikään vastaa normaalia markkinahintaa).

9.3. Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus, jonka kohteena on tuotteen myynti, syytä ilmoittamatta 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Luovutuksen katsotaan tapahtuneen sillä hetkellä, kun ostaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli, huolitsijaa lukuun ottamatta, ottaa haltuunsa tilatun tavaran kaikki osat, tai jos

 1. kuluttajan tilauksessa tilaamat tavarat toimitetaan erikseen, viimeisen toimitetun tavaran vastaanottohetkellä,
 2. toimitetut tavarat koostuvat useista osista tai kappaleista, viimeisen osan tai viimeisen osan haltuunottohetkellä,
 3. tavarat toimitetaan toistuvasti määrätyn ajanjakson aikana, ensimmäisen toimitetun tuotteen haltuunottohetkellä.

9.4. Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus, jonka kohteena on tavaroiden toimittaminen, jo ennen peruuttamisajan alkamista.

9.5. Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus sellaisen sähköisen sisällön toimittamisesta, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, 14 päivän kuluessa tämän sopimuksen tekopäivästä, lukuun ottamatta alla mainittuja tapauksia. 9.16. Kohta l).

9.6. Ostaja voi käyttää oikeuttaan peruuttaa sopimus paperimuodossa tai muussa pysyvässä välineessä olevalla merkinnällä tai peruutuslomakkeella, joka lähetetään osoitteeseen:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Slovakia

9.7. Peruutuslomake on näiden yleisten ehtojen liitteenä nro 2, ja ostaja voi myös täyttää sen ja toimittaa sen sähköisesti tämän linkinhttps://www.muziker.com/statutory-right-of-withdrawal.

9.8. Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus, jonka kohteena on tavaroiden toimittaminen, jo ennen peruuttamisajan alkamista. Peruutusmääräajan katsotaan noudatetun, jos peruuttamisilmoitus on toimitettu myyjälle viimeistään peruutusmääräajan viimeisenä päivänä. Todistustaakka peruuttamisoikeuden käyttämisestä on ostajalla.

9.9. Myyjä on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jona se on vastaanottanut ilmoituksen ostajan sopimuksen peruuttamisesta, palauttamaan kaikki ostajalta sopimuksen nojalla saadut maksut, mukaan lukien kuljetus-, toimitus- ja postikulut sekä muut kustannukset ja maksut; Tämä ei vaikuta kohdan 9.11 mukaiseen myyjän oikeuteen. Myyjällä ei ole velvollisuutta korvata kuluttajalle mahdollisesti aiheutuneita lisäkustannuksia, jos kuluttaja on nimenomaisesti valinnut muun toimitustavan kuin myyjän tarjoaman halvimman vakiotoimitustavan. Lisäkustannukset ovat kuluttajan valitsemien toimituskulujen ja myyjän tarjoaman halvimman vakiotoimitustavan kustannusten välinen erotus.

9.9A. Mikäli ostaja on maksanut kauppahinnan postiennakkomaksutavalla, eli maksamalla rahdinkuljettajalle tavaran toimituksen yhteydessä, myyjä ei palauta ostajalle maksua, jonka ostaja on maksanut tällä maksutavalla. Postiennakko on palvelu, jonka myyjän katsotaan tarjoavan kokonaan, ja siinä pyydetään rahdinkuljettajaa toimittamaan tavarat ostajalle ja perimään maksu toimituksen yhteydessä.

9.10. Myyjän on käytettävä hyvityksen suorittamiseen samaa maksutapaa, jota asiakas käytti alkuperäisessä tapahtumassa, elleivät osapuolet toisin sovi (esim. siirrolla ostajan osoittamalle pankkitilille) eikä ostajalta veloiteta lisämaksuja. Jos ostaja on maksanut ostohinnan tai sen osan käyttämällä Muziker-lahjakorttia (tästedes "lahjakortti"), myyjän on annettava ostajalle uusi lahjakortti, jonka määrä on lunastetun lahjakortin suuruinen. Ostaja voi lunastaa tämän hyvityksen seuraavan myyjältä ostetun oston yhteydessä. Jos ostaja on valinnut myös toisen maksutavan maksaakseen osan tilauksesta, ostajalle palautetaan tämä osa maksusta näiden yleisten ehtojen mukaisesti.

9.11. Peruessaan sopimuksen, jonka kohteena on tavaroiden myynti, myyjä ei ole velvollinen maksamaan ostajalle korvausta ennen tavaroiden vastaanottamista tai ennen kuin ostaja on esittänyt todisteet siitä, että hän on palauttanut tavarat, ellei myyjä aio noutaa tavaroita henkilökohtaisesti tai nimeämänsä henkilön välityksellä.

9.12. Jos ostaja vetäytyy sopimuksesta ja hänen myyjälle toimittamaansa tavaraa on käytetty tai se on vahingoittunut tai arvon menetys johtuu tavaran sellaisesta käytöstä tai käsittelystä, jota ei pidetä tarpeellisena tavaran kunnon, ominaisuuksien ja toimivuuden tarkistamiseksi, myyjällä on oikeus saada ostajalta korvaus tavaran korjaamisesta ja alkuperäiseen tilaan palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

9.13. Jos ostaja ei ole palauttanut tavaraa myyjälle sopimuksen peruuttamisen yhteydessä ja jos osapuolet eivät sovi muusta tavasta palauttaa tavara, ostaja on velvollinen lähettämään tavarat ja tarvikkeet asiakirjoineen takaisin myyjälle viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen peruuttamispäivästä seuraavaan osoitteeseen:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Slovakia

9.14. Jos asiakas on saanut myyjältä lahjan tilauksen yhteydessä, ostaja on velvollinen palauttamaan myös tämän lahjan. Jos ostaja ei täytä tätä velvollisuutta, myyjällä on oikeus pyytää ostajalta lahjan hintaa, joka on esitetty verkkokaupassa sopimuksen tekohetkellä, ja jos tällaista hintaa ei ole, tavanomaista hintaa.

9.15. Ostaja vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran palauttamisesta myyjälle tai henkilölle, jonka myyjä on valtuuttanut ottamaan tavaran haltuunsa. Tavaran palautuskustannukset riippuvat yleensä tavaran ominaisuuksista (mitat, paino), etäisyydestä ja valitusta kuljetustavasta, ja se vastaa karkeasti kohdassa Toimituskulut ja toimitusajat ilmoitettuja kustannuksia, eli kustannuksia, jotka normaalisti aiheutuvat tavaroiden toimittamisesta asiakkaalle.

9.15A. Ostaja voi myös käyttää peruutuslomaketta pyytääkseen myyjää noutamaan tavarat rahdinkuljettajalta. Tällöin ostaja vastaa tavaroiden palautuskustannuksista vain siihen määrään asti, joka vastaa suunnilleen kotimaan kuljetuksen hintaa maassa, josta tavarat noudetaan, ottaen huomioon myös tavaroiden tyypin, mitat ja painon kustannusten määrää määritettäessä. Tämä summa näytetään ostajalle peruutuslomakkeessa, ja ostaja hyväksyy maksun määrän pyytämällä tavaroiden noutoa. Myyjällä on oikeus kieltäytyä noutamasta tavaraa muusta maasta kuin siitä, johon tavara toimitettiin. Tämä ei vaikuta tämän artiklan muihin määräyksiin.

9.16. Ostaja ei voi peruuttaa sopimusta, jos sen kohteena on:

 1. palvelun tarjoaminen, jos palvelun suorittaminen aloitettiin ostajan nimenomaisella suostumuksella ja ostaja oli ilmoittanut, että hänelle oli asianmukaisesti ilmoitettu, että ilmaisemalla tämän suostumuksen hän menettäisi oikeuden peruuttaa sopimus sen jälkeen, kun palvelu on suoritettu kokonaisuudessaan, ja jos palvelu on suoritettu kokonaisuudessaan,
 2. sellaisten tavaroiden myynti tai palvelujen tarjoaminen, joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista hinnanmuutoksista, joihin myyjä ei voi vaikuttaa ja jotka voivat tapahtua peruuttamisen määräajan kuluessa,
 3. kuluttajan erityistarpeita noudattaen valmistettujen tavaroiden, mittatilaustyönä valmistettujen tavaroiden tai erityisesti yhdelle ostajalle räätälöityjen tavaroiden myynti (esim. metriä kohti myydyt kaapelit ja ketjut, kypärät, joihin on asennettu kommunikaattori ostajan vaatimuksen mukaan),
 4. sellaisten tavaroiden myynti, joiden laatu heikkenee nopeasti ja huononee,
 5. sellaisten sinetöityihin pakkauksiin suljettujen tavaroiden myynti, jotka eivät terveydensuojeluun tai hygieniaan liittyvistä syistä sovellu palautettaviksi, jos niiden sinetti on poistettu toimituksen jälkeen (esim. korviinlaitettavat kuulokkeet, alusvaatteet, hammassuoja),
 6. sellaisten tavaroiden myynti, jotka luonteensa vuoksi voivat luovutuksen jälkeen sekoittua erottamattomasti muihin tavaroihin,
 7. sellaisten alkoholijuomien myynti, joiden hinnasta on sovittu sopimusta tehtäessä, kun niiden toimitus on mahdollista aikaisintaan 30 päivän kuluttua ja niiden hinta riippuu markkinahintojen muutoksista, joihin myyjä ei voi vaikuttaa,
 8. kiireellisten korjausten tai huoltojen suorittaminen, joita ostaja on nimenomaisesti pyytänyt myyjältä; tätä ei sovelleta palvelusopimuksiin eikä sopimuksiin, joiden kohteena on muiden tavaroiden kuin korjauksessa tai huollossa tarvittavien varaosien myynti, jos ne on tehty myyjän käydessä ostajan luona eikä ostaja ole tilannut näitä palveluja tai tavaroita ennakolta,
 9. sinetöidyissä pakkauksissa myytävien äänitallenteiden, videotallenteiden, audiovisuaalisten tallenteiden tai tietokoneohjelmistojen myynti, jos sinetti on poistettu toimituksen jälkeen (esimerkiksi CD-levyt, kasetit, levyt),
 10. aikakauslehtien myynti, lukuun ottamatta tilaussopimuksiin perustuvaa myyntiä ja sinetöityjen kirjojen myyntiä (kirjat, nuotit, tabulatuurit),
 11. majoituspalvelujen tarjoaminen muuhun tarkoitukseen kuin asumiseen, huolintaan, autonvuokraukseen, catering-palvelujen tarjoamiseen tai vapaa-ajan toimintaan liittyvien palvelujen tarjoamiseen ja joiden mukaisesti myyjä sitoutuu tarjoamaan nämä palvelut sovittuna ajankohtana tai sovitun ajan kuluessa,
 12. sähköisen sisällön toimittaminen muulla tavoin kuin aineellisella välineellä, jos toimittaminen alkoi ostajan nimenomaisella suostumuksella ja ostaja oli ilmoittanut, että hänelle oli asianmukaisesti ilmoitettu, että ilmaisemalla tämän suostumuksen hän menettäisi oikeuden peruuttaa sopimus (esim. digitaalinen/sähköinen ohjelmistolisenssi).

9.16A. Ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus, jonka kohteena on myyjän kokoaman ja yhdessä myytäväksi tarkoitetun vähintään kahden toisiinsa liittyvän tuotteen sarjan toimittaminen (tästedes "sarja"). Sarja katsotaan peruuttamisoikeuden osalta yhdeksi tuotteeksi. Tämä tarkoittaa, että jos ostaja vetäytyy sopimuksesta, joka koskee sarjan toimitusta, hän on velvollinen palauttamaan myyjälle koko sarjan eli kaikki sarjan muodostavat tuotteet. Myyjän on sitten palautettava ostajalle koko sarjan maksu näissä yleisissä ehdoissa määritettyjen ehtojen mukaisesti. Ei ole mahdollista peruuttaa sopimusta vain osittain, eli palauttaa myyjälle vähemmän kuin kaikki sarjan muodostavat tuotteet ja vaatia hyvitystä yksittäisistä tuotteista. Tämä ei rajoita ostajan oikeutta palauttaa vain yksi useista yhdessä tilauksessa toimitetuista tuotteista, elleivät nämä tuotteet ole osa sarjaa.

9.17. Myyjä pidättää oikeuden peruuttaa tilauksen tai sen osan, jos tavaraa ei teknisistä syistä ole mahdollista toimittaa vaaditussa ajassa tai vaadittuun hintaan. Tässä tapauksessa myyjän on palautettava kaikki maksut, jotka ostaja on jo suorittanut 14 työpäivän kuluessa. Tämä ei vaikuta sopimuspuolten oikeuteen sopia korvaavasta suorituksesta tai muutetusta hinnasta.

10. VAIHTOEHTOISET RIIDANRATKAISUKEINOT

10.1. Ostajalla - kuluttajalla on oikeus käyttää vaihtoehtoista riidanratkaisumenetelmää ottamalla yhteyttä myyjään oikaisun saamiseksi, jos hän ei ole tyytyväinen tapaan, jolla myyjä on käsitellyt valituksen, tai jos hän uskoo, että myyjä on loukannut hänen oikeuksiaan. Jos myyjä hylkää tällaisen pyynnön tai ei vastaa 30 päivän kuluessa sen esittämisestä, ostajalla - kuluttajalla on oikeus aloittaa vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen vaihtoehtoinen riidanratkaisu. Vaihtoehtoisessa riidanratkaisussa toimivien toimielinten ja valtuutettujen oikeushenkilöiden on oltava lain nro 391/2015 Vaihtoehtoinen riidanratkaisu ja muutokset tiettyihin lakeihin (tästedes "VRR-laki") 3 §: mukaisia eli Slovakian kauppatarkastusviranomainen tai muu asiaankuuluva valtuutettu oikeushenkilö, joka on rekisteröity Slovakian tasavallan talousministeriön ylläpitämään vaihtoehtoisten riidanratkaisuelinten luetteloon (luettelo on saatavilla osoitteessa www.mhsr.sk, ostajalla - kuluttajalla on oikeus valita vapaasti kuluttajariitojen vaihtoehtoisen ratkaisun kohde, jonka puoleen hän kääntyy. Ostaja - kuluttaja toimii VRR-lain 12 §:n mukaisesti aloittaessaan vaihtoehtoisen riidan ratkaisemisen. Esityksen tulee sisältää myyjän sähköpostiosoite: [email protected]. Vaihtoehtoista riidanratkaisua voidaan käyttää vain kuluttajasopimuksesta johtuvan ostajan - kuluttajan ja myyjän välisen riidan ratkaisemiseksi.

10.2. Ostajilla – kuluttajilla on oikeus käyttää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia riita-asioidensa ratkaisemiseen valitsemallaan kielellä. Ostaja - kuluttaja voi käyttää riidan ratkaisemiseksi vaihtoehtoista riidanratkaisufoorumia, joka on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/

11. LOPULLISET SÄÄNNÖKSET

11.1. Nämä yleiset ehdot on laadittu 01.02.2022 ja viimeksi tarkistettu 03.02.2023. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa ja täydentää näiden yleisten ehtojen sanamuotoa. Sopimusosapuolten väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan aina tilauksen tekohetkellä voimassa olevia ja voimassa olevia yleisiä ehtoja.

11.1A. Myyjä näyttää arvosteluja yksittäisistä tuotteista ja arvosteluja yleisestä käyttökokemuksesta. Arvostelut voivat sisältää myös sanallisen arvion. Arvostelujen aitouden varmistamiseksi teknisin keinoin vain henkilöitä, jotka ovat todella tehneet ostoksen myyjältä, pyydetään kirjoittamaan/lähettämään arvostelu, joka voidaan tehdä kolmannen osapuolen (vertailusivusto tai arvosteluportaali) kautta. Ei ole teknisesti mahdollista taata, että orgaaninen arvostelu (jonka henkilö on kirjoittanut ilman kutsua) ei näy, mutta tällaisten arvostelujen määrä on olematon. Arvostelujen aitoudesta tinkimättä myyjä pidättää oikeuden olla näyttämättä kaikkia arvosteluja tai asettaa etusijalle myyjän valitsemat arvostelut.

11.2. Nämä yleiset ehdot on laadittu slovakin kielellä. Jos nämä yleiset ehdot on kirjoitettu myös muulla kielellä kuin slovakiksi, slovakin kielinen versio on aina etusijalla toiseen kieliversioon nähden.

11.3. Jos sopimus on tehty kirjallisesti, muutokset on tehtävä kirjallisesti. Sopimuspuolet ovat sopineet, että niiden välinen yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköpostitse ja kirjeitse.

11.4. Sopimusosapuolten välisiä oikeussuhteita säätelevät sopimus, nämä yleiset sopimusehdot, säännöksellä nro 22/2004 Coll. muutettu siviililaki nro 40/1964, laki nro. 250/2007 Coll. sähköisestä kaupankäynnistä ja liittyen lakimuutokseen nro 128/2002 koskien sisämarkkinoiden valtion valvontaa kuluttajansuojaa koskevissa asioissa sekä eräiden lakien muuttamista, kuten on säädetty lailla nro 284/2002 Coll., laki nro 250/2007 Coll. kuluttajansuojalakiin ja Slovakian kansallisneuvoston rikoslakimuutokseen 372/1990 Coll. liittyen, laki nro 18/2018 Coll. henkilötietojen suojasta ja eräiden lakien muuttamisesta sekä laki nro 102/2014 Coll. liittyen kuluttajansuojaan tavaroiden myynnissä tai palvelujen tarjoamisessa etäsopimuksen tai myyjän toimitilojen ulkopuolella tehdyn sopimuksen perusteella sekä eräiden lakien ja muiden Slovakian tasavallan yleisesti sitovien säädösten muuttamiseen.

11.5. Jos ostosopimuksen ehtojen ja näiden yleisten ehtojen välillä on ristiriita, ostosopimuksen määräykset ovat ensisijaisia. Jos on epäselvyyttä sen sopimuksen sisällöstä, jossa ostaja - kuluttaja on osapuolena, tai näistä yleisistä ehdoista liitteineen, sovelletaan tulkintaa, joka on edullisempi ostajalle - kuluttajalle.

11.6. Sopimuspuolten on tehtävä parhaansa ratkaistakseen sovinnollisesti kaikki riidat, ristiriidat tai vaatimukset, joita niiden välillä voi syntyä näistä yleisistä ehdoista, sopimuksesta tai sen yhteydessä. Jos sopimuspuolet eivät ratkaise näistä yleisistä ehdoista tai sopimuksesta johtuvia riitoja sovinnollisesti, mukaan lukien kiista sen pätevyydestä, tulkinnasta tai peruuttamisesta, tällaisen riidan ratkaiseminen kuuluu Slovakian tuomioistuinten toimivaltaan. Tämä ei vaikuta muiden tuomioistuinten toimivaltaa koskevien kansainvälisten sopimusten määräysten pätevyyteen.

12. LIITELUETTELO

12.1. Seuraavat liitteet ovat olennainen osa näiden yleisten ehtojen ensimmäistä osaa:

 1. Yleisten ehtojen liite nro 1: Reklamaatiolomake
 2. Yleisten ehtojen liite nro 2: Peruutuslomake
 3. Yleisten ehtojen liite nro 3: Lisäpalvelut
 4. Yleisten ehtojen liite nro 4: MUZIKER-klubin kanta-asiakasohjelman yleiset säännöt ja ehdot

II. Ostajiin - liiketoimintayksiköihin sovellettavat ehdot

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.1. Näiden yleisten ehtojen toinen osa (toista osaa sovellettaessa, tästedes "nämä yleiset ehdot") säätelee myyjän välisen ostosopimuksen osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia, ja myyjä on Muziker, a.s., jonka rekisteröity toimipaikka on Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovakian tasavalta, yritystunnus 35 840 773, rekisteröity Bratislavan kaupunginoikeus III:n kaupparekisteriin, osasto: Sa, tiedosto nro 3337/B (tästedes "myyjä") ja ostaja-liiketoimintayksikkö, jonka aiheena on tavaroiden osto ja myynti myyjän verkkosivustolla (tästedes "verkkokauppa") (tästedes "ostosopimus" tai "sopimus").

Myyjän yhteystiedot ja tunnistetiedot:

sähköpostiosoite: [email protected]
puhelinnumero: +421 2 581 017 55
ALV-TUNNUS: SK7020001021
Verotunnus: 2021680991
osoite: Muziker, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Slovakia

1.2. Näiden yleisten ehtojen toisen osan mukaan ostajalla tarkoitetaan (a) kaupparekisteriin merkittyä henkilöä, (b) henkilöä, joka harjoittaa liiketoimintaa elinkeinoluvan perusteella, (c) henkilöä, joka harjoittaa liiketoimintaa muun lisenssin kuin kauppaluvan perusteella, (d) luonnollista henkilöä, joka harjoittaa maataloustuotantoa ja joka on rekisteröity erityisasetuksen mukaisesti. Jos luonnollinen henkilö merkitsee tilaukseen yritystunnuksensa tai alv-numeronsa, oletetaan, että hän toimii liiketoimintansa puitteissa ja näitä yleisiä ehtoja sovellettaessa häntä pidetään liiketoimintayksikkönä.

1.3. Yleisehtojen tässä osassa käytetyillä termeillä on sama merkitys kuin yleisten ehtojen ensimmäisessä osassa, ellei tässä osassa toisin määritellä.

2. SOPIMUSPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2.1. Myyjällä on etenkin velvollisuus:

 1. toimittaa tilatut tuotteet ostajalle sovitussa määrässä ja laadussa ja pakata tai valmistella ne kuljetusta varten niiden säilyttämisen ja suojaamisen kannalta tarpeellisella tavalla, ja
 2. luovuttaa ostajalle kaikki tuotteiden haltuunottoon ja käyttöön tarvittavat asiakirjat sekä muut voimassa olevien lakisääteisten määräysten edellyttämät asiakirjat kirjallisessa tai sähköisessä muodossa viimeistään tuotteiden mukana.

2.2. Myyjällä on oikeus siihen, että ostaja maksaa toimitetuista tavaroista täyden kauppahinnan.

2.3. Myyjällä on oikeus peruuttaa tilaus, jos varaston puutteen tai tuotteiden saatavuuden vuoksi hän ei pysty toimittamaan tuotteita ostajalle näissä yleisissä ehdoissa määritellyssä ajassa tai verkkokaupassa ilmoitetulla hinnalla, ellei asiakas suostu korvaavaan suoritukseen. Myyjällä on myös oikeus kieltäytyä tilauksesta syrjimättömistä syistä, erityisesti jos myyjällä on maksamaton vaatimus ostajaa kohtaan, jos ostaja on aiemmin toistuvasti jättänyt ottamatta tavaran vastaan, vaikka hänen olisi ollut velvollisuus tehdä niin, tai jos myyjä pelkää, että hänelle voi aiheutua vahinkoa tilauksen hyväksymisestä.

2.4. Ostajalla on etenkin velvollisuus:

 1. ottaa tavarat haltuunsa ja
 2. maksaa sovittu kauppahinta myyjälle asianmukaisesti ja ajallaan.

2.5. Ostajalla on oikeus saada toimitetut tavarat sovitussa määrässä, laadussa, ajassa ja paikassa.

3. OSTOSOPIMUKSEN TEKEMINEN

3.1. Ostosopimus syntyy siten, että myyjä hyväksyy sitovasti ostajan ehdotuksen ostosopimuksen tekemisestä, joka tehdään täyttämällä ostajan tilauslomake (ostajan täyttämä ja toimittama lomake, tästedes "tilaus").

3.2. Myyjä hyväksyy sitovasti ehdotuksen sopimuksen tekemiseksi ilman aiheetonta viivytystä, yleensä kahden työpäivän kuluessa tilauksen tekemisestä, sen jälkeen, kun tuotteiden saatavuus, hintojen voimassaolo ja ostajan haluamien tavaroiden toimituspäivä on tarkistettu. Sitovana hyväksymisenä pidetään sitä, että myyjä on lähettänyt tavarat. Sitovaa hyväksyntää sähköpostitse ei vaadita. Jos hinta on korkeampi, myyjä pyytää ostajan suostumusta hinnanmuutokseen ennen tilauksen lähettämistä. Ostosopimus syntyy vasta silloin, kun ostaja antaa suostumuksensa hinnanmuutokseen ja kun myyjä vahvistaa tilauksen.

3.3. Myyjän automaattisesti luoma vahvistus tilauksen hyväksymisestä, joka lähetetään ostajan sähköpostiosoitteeseen välittömästi tilauksen tekemisen jälkeen, on tarkoitettu ainoastaan tiedoksi. Se lähetetään ostajalle ilmoituksena siitä, että tilaus on vastaanotettu, eikä sitä pidetä myyjän sitovana hyväksymisenä sopimuksen tekemistä koskevalle ehdotukselle.

3.4. Myyjä voi tarjota tilaukseen maksutta lisätavaroita (tästedes "lahja"). Ostajan on annettava suostumuksensa tällaiseen suoritukseen valitsemalla valittu lahja ennen tilauksen lähettämistä. Lahjan tilaaminen on vapaaehtoista. Jos ostaja ei halua lahjaa, hän ei ole velvollinen osoittamaan tahtoaan.

3.5. Alkoholijuomien myynti on mahdollista vain yli 18-vuotiaille. Tekemällä alkoholijuomia koskevan tilauksen ostaja vahvistaa täyttäneensä 18 vuotta viimeistään tilauspäivänä. Myyjällä on oikeus todentaa tämä pyytämällä voimassa oleva henkilöllisyystodistus ja jos ostaja ei täytä tätä vaatimusta tai pysty todistamaan sitä, myyjällä ei ole oikeutta toimittaa alkoholijuomia. Tämä koskee myös henkilöä, jonka ostaja on nimennyt noutamaan tavarat.

4. OSTOHINTAA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

4.1. Ostajan on maksettava myyjälle ostosopimuksessa määriteltyjen tavaroiden ostohinta, joka sisältää tavaroiden toimituskustannukset ja lisäpalveluista aiheutuvat maksut (tästedes "ostohinta").

4.2. Tarkemmat ja ajantasaiset tiedot maksutavoista löytyvät myyjän verkkokaupan Maksuehdot-osiosta. Kaikki maksutavat eivät välttämättä ole käytettävissä kaikkia tilauksia tehdessä esimerkiksi niiden arvon tai valitun toimitustavan vuoksi. Ostajalle ilmoitetaan mahdollisista rajoituksista tilauksen tekemisen yhteydessä.

4.3. Kaikki toimitus- ja pakkauskulut veloitetaan ennen tilauksen lähettämistä. Lisäpalveluiden mahdolliset maksut päivittyvät tilaukseen ostajan valitsemien lisäpalveluiden perusteella välittömästi, ei koskaan tilauksen lähettämisen jälkeen. Jos tavarat kuljetetaan ostajalle Euroopan unionin ulkopuolelle, tullivelkaa voi syntyä. Ostaja on vastuussa tullivelan maksamisesta ja ostaja voidaan velvoittaa suorittamaan tullitoimintaan liittyviä lisämaksuja vastaanottomaan yleisesti sitovan lainsäädännön mukaisen määrän ja sen maan tavalla, johon tavara toimitetaan. Elleivät osapuolet toisin ilmoita tai sovi, myyjä ei ole velvollinen kantamaan näitä velvoitteita ostajan puolesta.

4.4. Jos ostaja maksaa myyjälle kauppahinnan pankkisiirrolla, maksupäiväksi katsotaan päivä, jona koko kauppahinta on hyvitetty myyjän tilille.

4.5. Ostaja on velvollinen maksamaan myyjälle kauppahinnan kauppakirjassa sovittuun ajankohtaan mennessä.

5. TAVARAN TOIMITUS JA MAKSUEHDOT

5.1. Myyjän on luovutettava tavara ostajalle ilman aiheetonta viivytystä viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen tekopäivästä, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Jos myyjä ei ole täyttänyt velvollisuuttaan toimittaa tavarat sovitussa määräajassa, ostajan on pyydettävä tavaroiden toimittamista ylimääräisessä kohtuullisessa määräajassa, jonka ostaja määrittää osana pyyntöä. Jos ostaja ei pyydä tätä myyjältä kahden kuukauden kuluessa tavaran luovutuspäivästä, luovutuksen katsotaan tapahtuneen, jollei toisin osoiteta. Jos myyjä ei toimita tuotetta tähän lisämääräaikaan mennessä, ostajalla on oikeus peruuttaa sopimus.

5.2. Jos ostaja ei ota tavaraa haltuunsa ilman kirjallista sopimuksen peruuttamista, myyjällä on oikeus saada korvaus todellisista kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet tilauksen toimittamisesta.

5.3. Ostaja on velvollinen ottamaan tavaran haltuunsa henkilökohtaisesti tai varmistamaan, että kolmas osapuoli ottaa sen haltuunsa hänen puolestaan. Myyjän tai huolitsijan pyynnöstä henkilön, joka ottaa tavaran haltuunsa ostajan puolesta tai puolesta, on osoitettava oikeutensa ottaa tavara vastaan. Jos toimitus on tarpeen toistaa ostajan syistä (esimerkiksi siksi, että ostajaa tai hänen nimeämäänsä kolmatta osapuolta ei tavoiteta sovitusta paikasta tai koska valtuutusta tavaran vastaanottamiseen ei ole osoitettu), ostaja vastaa kaikista tällä tavoin aiheutuvista lisäkustannuksista, mukaan lukien varastoinnista.

5.4. Ostaja on velvollinen tarkastamaan lähetyksen sen toimituksen yhteydessä. Jos ostaja havaitsee kuljetusvaurioita, ostajalla on oikeus kieltäytyä ottamasta tavaraa haltuunsa. Huolitsija on velvollinen antamaan vahinkoilmoituksen tavaroiden vahingoittumisesta ostajan läsnä ollessa ja pyynnöstä. Tällaisen myyjälle toimitetun pöytäkirjan perusteella myyjä voi, sen jälkeen kun vahinkotapahtuma on ratkaistu huolitsijan kanssa, korjata viallisen tuotteen, alentaa ostohintaa tai toimittaa ostajalle uuden tavaran, jos siinä on vikoja, joita ei voi korjata. Myöhempiä tämäntyyppisiä vaatimuksia ei hyväksytä.

5.5. Toimitusvaihtoehdot sekä yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot toimitusehdoista on lueteltu verkkokaupan Toimituskulut ja toimitusajat -osiossa. Joissakin tilauksissa jotkin kuljetustavat eivät ehkä ole käytettävissä. Ostajalle ilmoitetaan mahdollisista rajoituksista tilausta tehtäessä.

5.6. Ostaja tavaroiden vastaanottajana suostuu siihen, että lasku annetaan ja toimitetaan hänelle sähköisessä muodossa. Kun ostosopimus on tehty, myyjä ei ole velvollinen noudattamaan ostajan pyyntöä korjata tai muuttaa laskun tietoja, etenkään vaihtaa ostajan nimeä ja vaihtaa toimitusosoitetta toiseen maahan. Jos ostajan arvonlisäverovelvollisuuden asema muuttuu, ostaja on velvollinen ilmoittamaan tästä muutoksesta välittömästi myyjälle. Myyjä ei ole vastuussa laskussa olevista virheellisistä tiedoista, jotka on saatu ostajalta tämän velvollisuuden rikkomisen seurauksena.

5.7. Ostosopimus tehdään irtisanomisehdolla, jossa määrätään, että jos ostaja ei ota tavaroita haltuunsa 5 päivän kuluessa myyjän lisäpyynnöstä eikä sovi myyjän kanssa vaihtoehtoisesta tavaroiden haltuunottopäivästä, sopimus peruutetaan, osapuolet palauttavat kaikki vastaanotetut tavarat, etenkin ostohinnan ja tavarat, joista myyjä saa oikeuden määrätä vapaasti. Tämä ei vaikuta myyjän oikeuteen saada vahingonkorvausta alla olevien momenttien mukaisesti. 5.2.

6. OMISTUSOIKEUDEN SÄILYTTÄMINEN

6.1. Tavarat pysyvät myyjän omaisuutena, kunnes ostaja on maksanut ostohinnan kokonaan. Luovutus tapahtuu joko siten, että ostaja noutaa ne henkilökohtaisesti tai pakettipalveluja käyttäen.

6.2. Vastuu tavaran vahingoittumisesta siirtyy ostajalle, kun myyjä tai huolitsija luovuttaa tavaran. Luovutuksen katsotaan tapahtuneen, vaikka myyjä ilmoittaisi tavaran noudettavaksi eikä ostaja ota sitä vastaan.

7. TAKUUKÄYTÄNTÖ LIIKETOIMINTAYKSIKÖILLE

7.1. Myyjä on vastuussa tuotevioista ja ostaja on velvollinen esittämään välittömästi reklamaation myyjälle.

7.2. Tätä liiketoimintayksiköiden takuukäytäntöä sovelletaan valitusten käsittelyyn (tästedes "takuukäytäntö").

7.3. Ostaja voi käyttää takuuoikeutta vain sellaisten tavaroiden osalta, joissa on vikoja, jotka kuuluvat takuun piiriin ja jotka on ostettu myyjän verkkokaupasta.

7.4. Takuuaikana ostajalla on oikeus saada vika korjatuksi maksutta palauttaessaan tavaran, mukaan lukien kaikki sen lisävarusteet.

7.5. Myyjä käsittelee reklamaatiot kirjallisesti paperimuodossa tai sähköisessä muodossa viipymättä. Jos tavarat ovat viallisia, asiakkaalla on oikeus esittää vaatimus myyjälle täyttämällä reklamaatiolomake ja lähettämällä se myyjälle sähköisesti sekä toimittamalla tavarat myyjälle jollakin alla luetelluista tavoista tai esittämällä vaatimus paperimuodossa, joka toimitetaan yhdessä vaadittujen tavaroiden kanssa jollakin alla luetelluista tavoista. Reklamaation esittämistavat:

 1. Reklamaatiolomakkeen ja reklamaatiotavaroiden toimittaminen reklamaatiokeskukseen seuraavaan osoitteeseen (tästedes "reklamaatiokeskus"):
  Muziker Claims
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Slovakia
 2. Reklamaatiolomakkeen liittäminen reklamoituihin tavaroihin ja sen toimittaminen johonkin myyjän kivijalkamyymälöistä, jos tällaisten tavaroiden vastaanottaminen on mahdollista myytyjen tuotteiden tai tarjottujen palvelujen osalta, tai valtuutetulle henkilölle.

7.6. Ostaja voi pyytää myyjää reklamaatiolomakkeen kautta järjestämään kuljetuksen reklamaatiokeskukseen. Tällaisessa tapauksessa myyjä järjestää reklamoitujen tavaroiden kuljetuksen ostajan puolesta omalla kustannuksellaan pakettipalveluja käyttäen. Lunastetut tavarat katsotaan toimitetuiksi myyjälle sinä päivänä, jona myyjä on vastaanottanut ne reklamaatiokeskuksessa. Huolitsija on omissa nimissään toimiva kolmas osapuoli, joten reklamoidun tavaran noutaminen kuljetettavaksi huolitsijan toimesta ei vaikuta korvausprosessin alkamiseen. Ostaja on velvollinen pakkaamaan reklamoidut tavarat asianmukaisesti ottaen huomioon niiden luonteen ja väitetyn vian luonteen. Myyjä on vastuussa vain tavaroiden arvon alenemisesta sen jälkeen, kun ne on vastaanotettu reklamaatiokeskuksessa.

7.7. Jos ostaja aikoo toimittaa vaaditut tavarat johonkin myyjän kivijalkamyymälään, myyjä suosittelee tarkistamaan etukäteen mahdollisuuden vastaanottaa tavarat tässä paikassa.

7.8. Reklamaatiota tehdessään ostaja on velvollinen osoittamaan, että tavara on ostettu myyjältä sekä takuuajan keston. Lisäksi ostajalla on velvollisuus ilmoittaa tarkasti tavaran vian tyyppi ja laajuus.

7.9. Korvausmenettelyn alkamispäiväksi katsotaan päivä, jona ostajalle toimitetaan:

 1. reklamaatiolomake,
 2. vaatimuksen kohteena olevat tavarat, mukaan lukien tarvikkeet; ja
 3. salasanat tai koodit, jos ne liittyvät hakemuksen kohteena oleviin tavaroihin.

7.10. Reklamaatiolomake on näiden yleisten ehtojen liitteenä nro 1, ja ostaja voi myös täyttää sen ja lähettää sen sähköisesti tämän linkin kautta: https://www.muziker.com/claims.

7.11. Oikeus ilmaiseen takuukorjaukseen päättyy:

 1. jos ostaja ei osoita ostaneensa tavaraa myyjältä,
 2. jos ostaja ei toimita takuukorttia, lisävarusteita, tavaroiden asiakirjoja tai maksutositetta, jos se toimii takuukorttina,
 3. jos ostaja ei ilmoita tavaran vastaanottohetkellä ilmeisistä vioista,
 4. tavaroiden takuuajan päätyttyä,
 5. jos ostaja on aiheuttanut tavaroille mekaanisia vaurioita,
 6. jos tavaroita käytetään tai varastoidaan olosuhteissa, jotka lämpötilan, kosteuden taikka kemiallisten tai mekaanisten vaikutusten vuoksi eivät vastaa sopivan ympäristön olosuhteita,
 7. jos tavaroita on väärinkäytetty tai käsitelty huolimattomasti,
 8. jos tavaroiden vahingoittuminen on aiheutunut liikakäytöstä tai käytöstä, joka on ristiriidassa asiakirjoissa määriteltyjen ehtojen, yleisten periaatteiden, teknisten standardien tai turvallisuusstandardien kanssa,
 9. jos tuotteen alkuperäiset osat vaihdetaan,
 10. jos käytetään väärää syöttöjännitettä tai väärää, luvatonta tai laitonta laitteistoa tai ohjelmistoa,
 11. jos väistämättömät ja/tai ennalta-arvaamattomat olosuhteet ovat vahingoittaneet tavaroita,
 12. jos käytetään vääriä, yhteensopimattomia tai ei-alkuperäisiä kulutustarvikkeita, jos vika johtui tällaisen materiaalin käytöstä,
 13. jos tavaroiden vahingoittuminen on aiheutunut luonnollisesta kulumisesta, tahattomasta vahingoittumisesta tai pilaantumisesta,
 14. jos tavaroiden vahingoittumisen on aiheuttanut tietokonevirus,
 15. taitamattoman väliintulon, kuljetusvahinkojen, veden, tulipalon, sähkön tai ylivoimaisen esteen aiheuttamien vahinkojen sattuessa.
 16. jos luvaton henkilö peukaloi tavaroita tai käyttää vääriä työkaluja tai materiaaleja,

7.12. Myyjän on ratkaistava ostajan - liiketoimintayksikön vaatimus 60 päivän kuluessa.

7.13. Myyjä on velvollinen käsittelemään reklamaation ja ratkaisemaan takuuvaatimuksen jollakin seuraavista tavoista:

 1. luovuttamalla korjatun tavaran
 2. vaihtamalla tavarat
 3. palauttamalla kauppahinnan
 4. myöntämällä asianmukaisen alennuksen ostohintaan
 5. kirjallisella kehotuksella ottaa myyjän ilmoittama oikaisu haltuunsa
 6. hylkäämällä vaatimuksen perustellusti.

7.14. Myyjän on annettava ostajalle kirjallinen asiakirja, jossa ilmoitetaan korvausvaatimuksen ratkaisumenetelmä ja todetaan, että takuuvaatimus on ratkaistu viimeistään 60 päivän kuluessa sen alkamispäivästä.

7.15. Myyjä voi aina vaihtaa viallisen tuotteen virheettömään tuotteeseen.

7.16. Kun takuuvaatimus on ratkaistu muulla tavalla kuin palauttamalla ostohinta, myyjän on palautettava vaadittu tuote tai toimitettava korvaava tuote ostajalle. Jos ostaja ei ota tätä tavaraa haltuunsa kohtuullisessa ajassa, myyjän on pyydettävä häntä tekemään se myyjän asettamassa kohtuullisessa lisäajassa, yleensä kuukauden kuluessa. Jos ostaja ei ota tavaraa haltuunsa edes tämän kohtuullisen lisäajan kuluessa, hän on velvollinen maksamaan myyjälle kultakin päivältä 5 €:n (sanoin: viisi euroa) varastointimaksun, joka veloitetaan jokaiselta alkavalta päivältä tavaran haltuunoton määräajasta luovutukseen.

7.17. Uusien tuotteiden takuuaika on 12 kuukautta (tästedes "takuuaika"), edellyttäen, että erityistapauksia varten ei ole määritelty muuta, lyhyempää takuuaikaa. Takuuaika alkaa päivästä, jona ostaja vastaanottaa tavarat. Tämä takuuaika päättyy riippumatta siitä, onko tavaroiden pakkauksessa ilmoitettu pidempi takuuaika tai säilyvyysaika. Jos takuuaika tai tavaroiden pakkauksessa ilmoitettu säilyvyysaika on lyhyempi, sovelletaan tätä lyhyempää aikaa. Tavaran viat ja niistä johtuvat reklamaatiot on esitettävä ennen takuuajan loppumista. Takuuajan päättyessä oikeus vaatia takuuta päättyy.

7.18. Käytetyillä tavaroilla tarkoitetaan tavaroita, joita on käytetty, jotka eivät sisällä kaikkia osia, joissa on kosmeettisia vikoja tai joiden käytettävyys on rajoitettua (tästedes "käytetyt tavarat"). Näytteillä olevilla tavaroilla tarkoitetaan käytettyjä tavaroita, joita on käytetty asettamalla näytteille myyjän myymälään, jotka on purettu pakkauksesta ja joita voidaan käyttää siinä määrin kuin on tarpeen niiden ominaisuuksien osoittamiseksi muille henkilöille (tästedes "esillä olevat tavarat"). Viallisilla tavaroilla tarkoitetaan tavaroita, joissa on vikoja, jotka tekevät niistä käyttökelvottomia, minkä vuoksi ne eivät sovellu normaaliin käyttöön (tästedes "käyttökelvottomat tavarat").

7.19. Kaikkien käytettyjen tavaroiden takuuaika on 12 kuukautta, ellei verkkokaupassa ole määritelty yksittäiselle tuotteelle vielä lyhyempää takuuaikaa.

7.20. Jos käytetyn tavaran ostohinta on alhaisempi kuin uuden tavaran hinta, takuu ei kata hinnanalennuksen aiheuttanutta vikaa. Vialliset tuotteet voivat olla korjauskelvottomia, ja ne myydään yleensä varaosiksi tai keräystarkoituksiin. Tarkempi kuvaus tavaran käyttökelvottomaksi tekevistä vioista ja siten vioista, joita takuu ei kata, löytyy verkkokaupan tavarakuvauksesta. Vialliset tavarat voivat olla vaarallisia ilman edeltävää korjausta tai modifiointia. Takuu ei kata viallisten tuotteiden käytettävyyttä.

7.21. Takuuaikaa pidennetään sillä ajanjaksolla, jona ostaja ei ole voinut käyttää tavaraa sen korjauksen vuoksi.

7.22. Jos tavarat vaihdetaan uusiin, takuuaika alkaa uusien tavaroiden luovutuksesta. Sama pätee siinä tapauksessa, että osa takuun piiriin kuuluvista tavaroista vaihdetaan.

7.23. Jos tavaran vika on korjattavissa, myyjän on järjestettävä sen korjaaminen. Jos korjaaminen ei ole mahdollista eikä vian luonne estä tavaran tavanomaista käyttöä, osapuolet voivat sopia tavaran hinnan asianmukaisesta alentamisesta; Tällaisessa tapauksessa ei ole mahdollista vedota uudelleen vikaan, jonka osalta asianmukaisesta alennuksesta on sovittu.

7.24. Jos vian korjaaminen on mahdotonta ja vika estää tavaran asianmukaisen käytön, ostajalla on oikeus, elleivät osapuolet toisin sovi, vaihtaa viallinen tavara tavaraan, jolla on samat tai samankaltaiset suorituskykyominaisuudet, tai saada ostohinnan suuruinen hyvityslasku, jonka ostaja voi käyttää seuraavaan myyjältä tekemäänsä ostokseen.

7.25. Jos viallisten tavaroiden toimitus rikkoo merkittävästi sopimusta, ostajalla on oikeus:

 1. vaatia oikaisua saada viallisen tavaran tilalle korvaava tavara, saada puuttuva tavara ja vaatia lakisääteisten vikojen korjaamista,
 2. vaatia vikojen poistamista korjaamalla, jos viat ovat korjattavissa,
 3. pyytää asianmukaista alennusta ostohintaan, tai
 4. peruuttaa sopimus.

7.26. Ostaja voi valita oikaisutavan vain, jos hän ilmoittaa myyjälle valinnastaan osana virheilmoitusta, joka toimitetaan hyvissä ajoin tai ilman aiheetonta viivytystä tämän ilmoituksen jälkeen. Ostaja ei voi muuttaa valittua oikaisua ilman myyjän suostumusta. Jos tavaran viat kuitenkin osoittautuvat korjaamattomiksi tai korjaamisesta aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia, ostaja voi vaatia korvaavan tavaran toimittamista, jos ostaja pyytää sitä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun myyjä on ilmoittanut hänelle tästä. Jos myyjä ei poista tavaran vikaa korjaamalla sitä kohtuullisen lisäajan kuluessa tai jos hän ilmoittaa ennen määräajan päättymistä, ettei hän poista vikaa, ostaja voi vetäytyä sopimuksesta tai vaatia asianmukaista kauppahinnan alentamista.

7.27. Jos ostaja ei ilmoita myyjälle oikaisutyyppiä tässä takuukäytännössä määritetyn ajan kuluessa, hänellä on oikeus oikaisuun vastaavassa kuin vähäisen sopimusrikkomuksen tapauksessa.

7.28. Jos virheellisen tavaran toimittaminen rikkoo sopimusta vähäpätöisellä tavalla, ostaja voi vaatia puuttuvan tavaran toimittamista, tavaran vikojen korjaamista tai kauppahinnan alentamista.

7.29. Kunnes ostaja vaatii ostohinnan alentamista tai kunnes hän vetäytyy sopimuksesta, myyjä on velvollinen toimittamaan puuttuvat tavarat ja korjaamaan tavaroiden oikeudelliset viat. Hän on velvollinen poistamaan muut viat harkintansa mukaan joko korjaamalla tavarat tai toimittamalla korvaavat tavarat.

7.30. Jos ostaja pyytää tavaran vikojen korjaamista, hän ei voi esittää muita tavaran vikoja koskevia vaatimuksia kuin vahingonkorvausvaatimuksia ennen ostajan asettaman kohtuullisen lisäajan päättymistä; tämä ei koske sitä, että myyjä ilmoittaa ostajalle, ettei hän täytä velvollisuuksiaan tämän määräajan puitteissa.

7.31. Jos ostaja ei määritä ylimääräistä määräaikaa tai vaadi ostohinnan alentamista, myyjä voi määrätä lisäajan vikojen poistamiselle. Jos ostaja ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun myyjä on ilmoittanut hänelle lisämääräajan määrittämisestä, ei ilmoita myyjälle olevansa eri mieltä tästä määräajasta, tällainen ilmoitus katsotaan määräajan määräytymiseksi tämän takuukäytännön mukaisesti.

7.32. Jos myyjä ei poista tavaran vikoja tässä takuukäytännössä ilmoitetun ajan kuluessa, ostajalla on oikeus vaatia ostohinnan alennusta tai peruuttaa sopimus edellyttäen, että hän ilmoittaa myyjälle aikomuksestaan peruuttaa sopimus tämän takuukäytännön mukaista määräaikaa määritettäessä tai kohtuullisessa ajassa ennen peruuttamista. Ostaja ei voi muuttaa jo valittua korjaustoimenpidettä ilman myyjän suostumusta.

7.33. Näissä yleisissä ehdoissa sopimusrikkomuksen katsotaan tapahtuneen, jos rikkova osapuoli tiesi sopimusta tehtäessä, että toinen sopimuspuoli kieltäytyisi täyttämästä velvoitteitaan tällaisen sopimusrikkomuksen sattuessa, tai jos tällainen seuraus oli kohtuudella ennakoitavissa sopimuksen tekohetkellä, ottaen huomioon sopimuksen tarkoituksen tai olosuhteet, joissa sopimus tehtiin. Epäselvissä tapauksissa oletetaan, että sopimusrikkomusta ei ole tapahtunut.

7.34. Korvausvaatimusten selvittelyprosessi koskee vain ostajan reklamaatiota tehdessään ilmoittamia vikoja.

7.35. Ostajan oikeus reklamoida vika raukeaa, kun hän on käyttänyt oikeuttaan ja pyytänyt myyjää poistamaan tavaran vian, eikä hänellä ole enää oikeutta esittää samaa vikaa koskevaa uusintavaatimusta riippumatta korvausratkaisun tuloksesta.

7.36. Jos myyjä ratkaisee takuuvaatimuksen hylkäämällä vaatimuksen perustellusti, hän voi ehdottaa ostajalle vikojen korjaamista ostajan kustannuksella. Jos vaatimus hylätään perustellusti, myyjä voi myös vaatia korvausta valituksen käsittelystä aiheutuneista kustannuksista, erityisesti kustannuksista, jotka liittyvät kolmannen osapuolen (valtuutettu palveluntarjoaja) suorittamaan vian diagnosointiin ja tavaroiden kuljetukseen.

7.37. Jos myyjä sopii takuuvaatimuksen hylkäämällä vaatimuksen perustellusti ja ostaja vastustaa tällaista korvausratkaisua, hän voi hakea muutosta tuomioistuimesta.

8. LAKISÄÄTEINEN PERUUTTAMISOIKEUS

8.1. Myyjällä on oikeus vetäytyä sopimuksesta näissä yleisissä ehdoissa ja yleisesti sitovissa lakisääteisissä määräyksissä määritellyistä syistä. Lisäksi myyjällä on oikeus vetäytyä sopimuksesta varaston puutteen, tavaran saatavuuden puuttumisen vuoksi tai jos sopimuksessa sovittu valmistaja, maahantuoja tai tavaran toimittaja on lopettanut tuotannon tai tehnyt sellaisia merkittäviä muutoksia, jotka ovat tehneet myyjälle sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen mahdottomaksi, tai ylivoimaisen esteen vuoksi, tai jos hän ei pysty kaikista kohtuullisista ponnisteluista huolimatta toimittamaan tavaroita asiakkaalle näissä yleisissä ehdoissa määritellyssä ajassa tai sovitulla hinnalla. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan tästä ostajalle ilman aiheetonta viivytystä ja palauttamaan kaikki maksut ostajalle näiden yleisten ehtojen mukaisesti. Tämä ei vaikuta sopimuspuolten oikeuteen sopia korvaavasta suorituksesta tai muutetusta hinnasta.

8.2. Myyjällä on oikeus vetäytyä sopimuksesta myös silloin, jos tavaralle kauppasopimusta tehtäessä ilmoitettu kauppahinta on ollut selvästi virheellinen (esim. väärin asetettu desimaalipilkku, puuttuva numero, ostohinta ei selvästikään vastaa normaalia markkinahintaa).

8.3. Ostajalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta vain yleisten ehtojen tässä osassa tai yleisesti sitovassa oikeudellisessa määräyksessä määritellyistä syistä. Ostaja-liiketoimintayksiköllä ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta samoista syistä, joista näiden yleisten ehtojen ensimmäisen osan mukaan vain ostaja-kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus (esimerkiksi sopimuksen peruuttaminen jopa syytä ilmoittamatta 14 päivän kuluessa).

9. LOPULLISET SÄÄNNÖKSET

9.1. Nämä yleiset ehdot on laadittu 01.02.2022 ja viimeksi tarkistettu 03.02.2023. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa ja täydentää näiden yleisten ehtojen sanamuotoa. Sopimusosapuolten väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan aina tilauksen tekohetkellä voimassa olevia ja voimassa olevia yleisiä ehtoja.

9.1A. Myyjä näyttää arvosteluja yksittäisistä tuotteista ja arvosteluja yleisestä käyttökokemuksesta. Arvostelut voivat sisältää myös sanallisen arvion. Arvostelujen aitouden varmistamiseksi teknisin keinoin vain henkilöitä, jotka ovat todella tehneet ostoksen myyjältä, pyydetään kirjoittamaan/lähettämään arvostelu, joka voidaan tehdä kolmannen osapuolen (vertailusivusto tai arvosteluportaali) kautta. Arvostelujen aitoudesta tinkimättä myyjä pidättää oikeuden olla näyttämättä kaikkia arvosteluja tai asettaa etusijalle myyjän valitsemat arvostelut.

9.2. Nämä yleiset ehdot on laadittu slovakin kielellä. Jos nämä yleiset ehdot on kirjoitettu myös muulla kielellä kuin slovakiksi, slovakin kielinen versio on aina etusijalla toiseen kieliversioon nähden.

9.3. Jos sopimus on tehty kirjallisesti, muutokset on tehtävä kirjallisesti. Sopimuspuolet ovat sopineet, että niiden välinen yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköpostitse ja kirjeitse.

9.4. Sopimuspuolten välisiä oikeussuhteita säätelevät sopimus, nämä yleiset ehdot, kauppalain lain nro 513/1991 Coll., muutetussa muodossaan, säännökset ja muut Slovakian tasavallan yleisesti sitovat säädökset.

9.5. Jos ostosopimuksen ehtojen ja näiden yleisten ehtojen välillä on ristiriita, ostosopimuksen määräykset ovat ensisijaisia. Jos näiden yleisten ehtojen määräysten ja sopimuspuolten erikseen sopimien ostosopimuksen määräysten välillä on ristiriita, ostosopimuksen määräykset ovat ensisijaisia.

9.6. Sopimuspuolten on tehtävä parhaansa ratkaistakseen sovinnollisesti kaikki riidat, kiistat tai vaatimukset, joita niiden välillä voi syntyä näistä yleisistä ehdoista, sopimuksesta tai sen yhteydessä. Jos sopimuspuolet eivät ratkaise näistä yleisistä ehdoista tai sopimuksesta johtuvia riitoja sovinnollisesti, mukaan lukien kiista sen pätevyydestä, tulkinnasta tai peruuttamisesta, tällaisen riidan ratkaiseminen kuuluu Slovakian tuomioistuinten toimivaltaan.

10. LIITELUETTELO

10.1. Seuraavat liitteet ovat olennainen osa näiden yleisten ehtojen toista osaa:

 1. Yleisten ehtojen liite nro 1: Reklamaatiolomake
 2. Yleisten ehtojen liite nro 3: Lisäpalvelut
 3. Yleisten ehtojen liite nro 4: MUZIKER-klubin kanta-asiakasohjelman yleiset säännöt ja ehdot

10.2. Yleisten ehtojen liite nro 2: Peruuttamislomake ei koske ostajaa - liiketoimintayksikköä.

Liite nro 1: Reklamaatiolomake

Reklamaatiolomake

Takuuvaatimusprosessin nopeuttamiseksi täytä tämä lomake, tulosta se ja liitä se reklamoitaviin tavaroihin. Tavara on pakattava huolellisesti, sillä myyjä ei vastaa huolitsijan kuljetuksen aikana mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Myyjä on vastuussa vain tavaroiden arvon alenemisesta niiden asianmukaisen vastaanoton jälkeen yleisten ehtojen mukaisesti.

Myyjä: 
MUZIKER, a.s. 
jonka rekisteröity toimipaikka on Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovakia 
rekisteröity Bratislava III:n kaupungintuomioistuimen kaupparekisteriin, osasto: Sa, tiedosto nro 3337/B 
Yritystunnus: 35 840 773 
(tästedes "myyjä") 
 
Ostaja: 

Etu- ja sukunimi:  
Katu ja talon numero:  
Postinumero / postitoimipaikka:  
Sähköposti:  
Puhelin:
IBAN-tilinumero (jos kyseessä on palautus):  
(tästedes "ostaja" tai "minä") 

Ostajana olen tehnyt myyjän kanssa alla määritellyn ostosopimuksen alla mainituista tavaroista, joista esitän täten reklamaation myyjälle, mukaan lukien kuvauksen alla mainituista vioista. 

Myyntikuitti numero 2):  
Sopimuksen tekopäivä 1)  
Reklamaation tekopäivä  

Reklamoidut tavarat 
 
Nimi 3):  
Vikojen kuvaus 4): 
Ilmoittakaa, mitä korvausmenettelyä toivotte (rasti ruutuun)* 

 ▢ Korjaus 
 ▢ Vaihto 
 ▢ Hyvitys 
 ▢ Kohtuullinen hinnanalennus 
 

*Ilmoitamme sinulle lopullisesta reklamaation ratkaisumenetelmästä vian diagnosoinnin jälkeen. 

Luettelo liitteistä: 
Allekirjoitus:  

Ohjeet lomakkeen täyttämiseen:  

  1. Päivä, jona ostaja sai vahvistuksen siitä, että myyjä hyväksyi tilauksen. Älä ilmoita tilauksen tekopäivää tai päivää, jolloin ilmoitimme sinulle tilauksen rekisteröinnistä. 


  2. Sinulle lähetettiin laskun numero ja tilaustunnus sähköpostitse ostosopimuksen tehtyäsi. 


  3. Tavaran nimi ja koodi löytyvät laskusta tai sähköpostista, jonka lähetimme sinulle ostosopimuksen tehtyäsi. 


  1. Anna tarkka kuvaus vioista. Reklamaatio koskee vain ostajan ilmoittamia vikoja. 

  Ohjeet ostajalle - kuluttajalle: Jos vika on korjattavissa, ostajalla on oikeus saada vika korjatuksi maksutta, ripeästi ja asianmukaisesti. Myyjä on velvollinen korjaamaan vian ilman aiheetonta viivytystä. Ostaja voi vian korjaamisen sijasta vaatia tavaran vaihtamista tai, jos vika koskee vain osaa tavarasta, osan vaihtamista, edellyttäen, että myyjälle ei aiheudu kohtuuttomia kustannuksia tavaran hintaan tai vian vakavuuteen nähden. Vian korjaamisen sijaan myyjä voi aina vaihtaa virheellisen tuotteen virheettömään tuotteeseen, ellei tästä aiheudu ostajalle suuria ongelmia. 
  Mikäli vika, jota ei voida korjata ja joka estää tavaran asianmukaisen käytön virheettömänä tavarana, ostajalla on oikeus saada uusi tavara tai hänellä on oikeus vetäytyä sopimuksesta. Samat oikeudet koskevat ostajaa korjattavissa olevien vikojen tapauksessa edellyttäen, että ostaja ei voi vastaavasti käyttää tavaraa korjauksen jälkeisen vian toistumisen tai suuremman vikamäärän vuoksi. Muiden korjauskelvottomien vikojen sattuessa ostajalla on oikeus asianmukaiseen hinnanalennukseen. Liite nro 2: Peruutuslomake

Peruutuslomake

Myyjä: 
MUZIKER, a.s.
jonka rekisteröity toimipaikka on Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovakia 
rekisteröity Bratislava III:n kaupungintuomioistuimen kaupparekisteriin, osasto: Sa, tiedosto nro 3337/B 
Yritystunnus: 35 840 773 
palautusosoite: Muziker (Return), P3 2, 1102 Lozorno, 900 55 Lozorno, Slovakia 
(tästedes "myyjä") 
 

Ostaja / kuluttaja: 

Etu- ja sukunimi, titteli:  
Asuinosoite:  
Toimitusosoite:  
Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero):  
(tästedes "Ostaja" tai "minä") 

Kuluttajana tein myyjän kanssa ostosopimuksen (päivämäärä) ____ 1) alla mainituista tavaroista. Täten perun ostosopimuksen. 

Laskun numero ja tilaustunnus 2): 
 
Tavaroiden luovutuspäivä: 

Tavarat, jotka palautan myyjälle (tavaran nimi ja koodi) 3): 
 
Sopimuksen peruuttamisen syy / tavaroiden palauttaminen 4): 
Kuluttajaneuvonta: Ostaja on velvollinen lähettämään tavarat lisävarusteineen, mukaan lukien asiakirjat, takaisin myyjälle jollakin Yleisissä ehdoissa määritellyistä tavoista viimeistään 14 päivän kuluttua sopimuksen peruuttamispäivästä. Myyjä ei ole velvollinen palauttamaan maksuja ostajalle ennen kuin tavara on toimitettu takaisin hänelle tai ennen kuin ostaja todistaa tavaran palauttamisen myyjälle, ellei myyjä aio noutaa tavaraa henkilökohtaisesti tai nimeämänsä henkilön välityksellä. Jos ostaja vetäytyy sopimuksesta ja hänen myyjälle takaisin luovuttamaansa tavaraa on käytetty tai se on vahingoittunut tai arvon aleneminen johtuu sellaisesta tavaran käytöstä tai käsittelystä, jota ei pidetä tarpeellisena tavaran kunnon, ominaisuuksien ja toimivuuden tarkastamiseksi, myyjällä on oikeus saada ostajalta korvaus kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran korjaamisesta ja palauttamisesta alkuperäiseen kuntoon.

Kauppahinnan hyvitystapa: 

▢ IBAN-tilinumeroon: 
▢ Eri tavalla: 
Allekirjoitus:

Ohjeet lomakkeen täyttämiseen: 

 1. Päivä, jona ostaja sai vahvistuksen siitä, että myyjä hyväksyi tilauksen. Älä ilmoita tilauksen tekopäivää tai päivää, jolloin ilmoitimme sinulle tilauksen rekisteröinnistä. Näiden tietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta se auttaa meitä nopeuttamaan palautettujen tuotteiden rekisteröintiä ja hyvitystä. 

 2. Sinulle lähetettiin laskun numero ja tilaustunnus sähköpostitse ostosopimuksen tehtyäsi. Näiden tietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta se auttaa meitä nopeuttamaan palautettujen tuotteiden rekisteröintiä ja hyvitystä. 

 3. Tavaran nimi ja koodi löytyvät laskusta tai sähköpostista, jonka lähetimme sinulle ostosopimuksen tehtyäsi. Näiden tietojen antaminen on vapaaehtoista, mutta se auttaa meitä nopeuttamaan palautettujen tuotteiden rekisteröintiä ja hyvitystä. 
 4. Sinulla on oikeus peruuttaa sopimus syytä ilmoittamatta. Jos et halua kertoa syytä, jätä kenttä tyhjäksi. 

Liite nro 3: Lisäpalvelut

I LUKU.
SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

 1. Tämä yleisten ehtojen liite nro 3: Lisäpalvelut (tästedes "tämä liite") määrittelee sopimuspuolten lisäoikeudet ja -velvollisuudet, jotka liittyvät tässä liitteessä lueteltuihin täydentäviin palveluihin.
 2. Termeillä, joita ei ole määritelty tässä liitteessä, on sama merkitys kuin yleisten yleissopimusten ensimmäisessä osassa, jos täydentävän palvelun ostaja on kuluttaja, tai yleisten ehtojen toisessa osassa, jos täydentävän palvelun ostaja on liiketoimintayksikkö.
 3. Tässä liitteessä lisäpalveluilla tarkoitetaan:
  1. Pidennetty takuu
  2. Kuljetusvakuutus
  3. Pikavaihto: Tämän palvelun käyttöehtoihin sovelletaan tällä verkkosivustollalueteltuja sääntöjä.
  (tästedes "lisäpalvelut" tai “täydentävät palvelut”)
 4. Kaikki täydentävät palvelut ovat valinnaisia ja niitä tarjotaan ostajalle yksinomaan hänen tahtonsa perusteella. Myyjä ei missään tapauksessa aseta lisäpalvelujen tilaamista ehdoksi sopimusta tehtäessä tai täyttääkseen velvoitteensa asianmukaisesti.
 5. Jos ostaja haluaa tilata täydentävän palvelun tai täydentäviä palveluja, hänen on rastitettava asianmukainen ruutu tai vastaavat ruudut tilausta tehtäessä; Täydentävän palvelun tilaaminen jälkikäteen ei ole mahdollista. Täydentävän palvelun sisältävän hankintasopimuksen tekemistä koskevan ehdotuksen sitova hyväksyminen johtaa myös täydentävää palvelua koskevan sopimuksen syntymiseen (tästedes "lisäpalvelusopimus").
 6. Myyjä pidättää oikeuden olla tarjoamatta täydentäviä palveluja tietyille tavaroille. Ostajalle ilmoitetaan kyseisten tavaroiden lisäpalvelujen saatavuudesta tilauksen tekemisen yhteydessä.
 7. Täydentävät palvelut voidaan yhdistää tai tilata erikseen.
 8. Myyjä vastaa täydentävien palveluiden virheistä. Reklamaatioiden käsittelyyn sovelletaan takuukäytäntöä.

II LUKU.
PIDENNETTY TAKUU

1. PIDENNETYN TAKUUN TARKOITUS, LAAJUUS JA KESTO

1.1. PIDENNETYN TAKUUN TARKOITUS, LAAJUUS JA KESTO

1.2. Ellei tässä kohdassa toisin mainita, pidennetystä takuusta johtuviin sopimuspuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan takuukäytäntöä.

1.3. Pidennetty takuu koskee vain takuukäytännön mukaisen takuun piiriin kuuluvia vikoja. Tapaukset, joissa oikeus ilmaiseen takuukorjaukseen päättyy takuukäytännön mukaisesti, ovat myös tapauksia, joissa myyjällä on oikeus kieltäytyä suorituksesta pidennetyn takuun nojalla. Myyjällä on myös oikeus kieltäytyä suorituksesta, jos ostaja ei ole esittänyt pidennetyn takuun mukaista vaatimustaan ilman aiheetonta viivytystä vian havaitsemisen jälkeen tai jos hän on jatkanut tavaran käyttöä viasta huolimatta.

1.4. Pidennetty takuu alkaa sitä päivää seuraavana päivänä, jona yleisesti sitovissa oikeudellisissa määräyksissä määritetty tai sopimuspuolten sopima takuuaika päättyy.

1.5. Pidennetyn takuun kesto voidaan sopia yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi.

2. PIDENNETYN PALAUTUSKÄYTÄNNÖN SOVELTAMISALA JA KORVAUSVAATIMUSTEN KÄSITTELY

2.1. Jos ostaja toimeenpanee pidennettyyn takuuseen perustuvan reklamaation, hän on velvollinen tekemään sen tavalla, joka on määritelty reklamaation toimeenpanemiseksi takuukäytännön määräysten mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten ostajan on käytettävä reklamaatiolomaketta, joka on näiden yleisten ehtojen liitteen nro 1, tai myyjän verkkosivustolla olevaa sähköistä lomaketta.

2.2. Ostaja on velvollinen esittämään pidennetyn takuun mukaisen reklamaation ilman aiheetonta viivytystä vian havaitsemisen jälkeen. Muussa tapauksessa pidennetyn takuun mukainen oikeus ilmaiseen korjaukseen päättyy.

2.3. Jos pidennetyn takuun piiriin kuuluvissa tavaroissa on korjattavissa oleva vika, myyjän on järjestettävä sen ilmainen korjaus.

2.4. Jos laajennetun takuun piiriin kuuluvissa tavaroissa on korjaamaton vika, ostajalla on oikeus palauttaa tavarat ja myyjän on maksettava hänelle suhteutettu hyvitys tavaroista kupongilla, jonka ostaja voi käyttää seuraavaan myyjältä tekemäänsä ostokseen.

2.5. Tavaroiden suhteutettu palautus lasketaan vähentämällä ostohintaa yhdellä prosentilla jokaista alkavaa kuukautta kohti alkaen tavaroiden toimituspäivästä.

2.6. Myyjän on ratkaistava pidennetyn takuun mukainen vaatimus ilman aiheetonta viivytystä, mutta perustelluissa tapauksissa tällaisen vaatimuksen ratkaisu voi ylittää 30 päivää, varsinkin jos tämä on tarpeen vian ja / tai tavaroiden korjauksen aikaa vievän diagnostiikan vuoksi.

2.7. Pidennetty takuu alkaa tämän luvun mukaisesti riippumatta siitä, onko ostaja esittänyt reklamaation lakisääteisen takuuajan aikana ja riippumatta siitä, kuinka monta kertaa hän on tämän reklamaation esittänyt, ellei tästedes toisin mainita. Jos lakisääteisen takuuajan aikana takuukäytännön mukaisesti esitetty vaatimus on ratkaistu

 1. korjaamalla vaaditut tavarat, tämä seikka ei vaikuta pidennetyn takuun alkamiseen,
 2. tavaroiden korvaamisella, pidennetty takuu alkaa vaihdettujen tavaroiden takuuajan päättymistä seuraavana päivänä,
 3. ostohinnan palauttamisella eli sopimuksen peruuttamisella, pidennetty takuu päättyy,
 4. tarjoamalla asianmukainen alennus ostohintaan, tämä seikka ei vaikuta pidennetyn takuun alkamiseen, mutta pidennetty takuu ei koske vikoja, joiden asianmukaisesta alennuksesta on sovittu,
 5. hylkäämällä valitus perustellusti, tämä seikka ei vaikuta pidennetyn takuun alkamiseen.

3. PIDENNETYN TAKUUN PÄÄTTYMINEN

3.1. Pidennetty takuu päättyy

 1. sovitun määräajan päättymiseen,
 2. jommankumman sopimuspuolen irtisanoessa sopimuksen,
 3. ostajan - kuluttajan vetäytyminen pidennetyn takuun lisäpalvelun sopimuksesta.

3.2. Jos pidennetty takuu irtisanotaan edellisen kappaleen kohtien b) ja c) mukaisesti, myyjän on palautettava ostajalle pidennetyn takuun hinta näissä yleisissä ehdoissa määritetyllä tavalla ja ehdoilla. Tämä ei vaikuta näiden yleisten ehtojen määräyksiin sopimuksen peruuttamisesta.

3.3. Ostajalla - kuluttajalla on oikeus peruuttaa täydentäviä palveluja koskeva sopimus syytä ilmoittamatta 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Pelkästään täydentävää palvelua koskevan sopimuksen peruuttaminen ei vaikuta ostosopimuksen kestoon. Näissä yleisissä ehdoissa määriteltyä ostosopimuksen peruuttamismenettelyä sovelletaan soveltuvin osin myös lisäsopimuksen peruuttamiseen.

3.4. Jos jokin sopimuspuolista peruuttaa sopimuksen, myös pidennetty takuupalvelu peruutetaan ja myyjän on palautettava ostajalle pidennetyn takuun hinta näissä yleisissä ehdoissa määritellyllä tavalla ja ehdoilla. Tämä ei vaikuta näiden yleisten ehtojen määräyksiin sopimuksen peruuttamisesta.

III LUKU.
KULJETUSVAKUUTUS

1. KULJETUSVAKUUTUSPALVELUN MÄÄRITELMÄT JA SUORITUSEHDOT

1.1. Kuljetusvakuutuspalvelu tarkoittaa myyjän toimintaa, joka koostuu kuljetuksen aiheuttamia vikoja koskevien ilmoitusten nopeaa vastaanottamista ja niiden nopeutettua käsittelyä vaihtamalla tavarat uusiin ilman tavanomaista takuumenettelyä tässä kohdassa määritellyllä tavalla ja ehdoin (tästedes "kuljetusvakuutus"). Kuljetusvakuutuksen lisäpalvelu ei ole vakuutussopimus, eikä sopimusosapuolten välille näin muodostunut suhde ole vakuutus yleisesti sitovien lakisääteisten määräysten tarkoittamassa merkityksessä. Kuljetusvakuutus on kaupallinen palvelu, jota tarjotaan ostajalle maksua vastaan.

1.2. Kuljetusvakuutus ei rajoita myyjän vastuuta tavaroiden virheitä koskien tai ole ehtona niiden korjaamiselle, vaan niiden osalta toimitaan yleisesti sitovien lakisääteisten määräysten ja takuukäytännön mukaisesti.

1.3. Kuljetusvakuutus kattaa vain

 1. tavaroiden vahingoittumisen tai tuhoutumisen, joka on todennäköisesti aiheutunut kuljetuksen aikana; ja
 2. tavarat, jotka ovat sen ostosopimuksen kohteena, jota koskeva sopimus tästä täydentävästä palvelusta on tehty.

1.4. Kuljetusvakuutuksen mukaista reklamaatiota ei voida soveltaa

 1. muihin kuin edellisessä kohdassa tarkoitettuihin tavaroihin tai vahinkoihin, tai
 2. reklamaatioajan päättymisen jälkeen.

2. KULJETUSVAKUUTUKSEN EHDOT JA REKLAMAATIOVAATIMUKSET

2.1. Ostaja on velvollinen esittämään kuljetusvakuutuksen mukaisen reklamaation myyjälle ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään tavaroiden vastaanottamista seuraavana arkipäivänä. Jos tavarat toimitetaan ostajalle erikseen, määräaika vaatimuksen esittämiselle alkaa kunkin lähetyksen osalta erikseen.

2.2. Kuljetusvakuutuksen mukainen reklamaatio on esitettävä kirjoittamalla myyjän sähköpostiosoitteeseen: [email protected] (tästedes "ilmoitus"). Ilmoituksessa on oltava ostajan tunnistetiedot, laskun numero ja tilausnumero sekä yksityiskohtainen kuvaus tavaroille aiheutuneesta vahingosta, mukaan lukien valokuva-asiakirjat.

2.3. Saatuaan ilmoituksen myyjältä osapuolet sopivat päivämäärästä ja tavasta, jolla tavara palautetaan myyjälle. Myyjän on lähetettävä uusi tavara ostajalle samalla menetelmällä, jonka ostaja on valinnut tilauksessaan, ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun alkuperäinen tavara on toimitettu takaisin myyjälle. Jos vahingoittuneiden tavaroiden korvaaminen uusilla ei ole mahdollista varastopulan tai tavaroiden saatavuuden vuoksi, myyjä voi sopia ostajan kanssa vaihtoehtoisten tavaroiden toimittamisesta. Alkuperäisten tavaroiden palauttamisesta ja uusien tavaroiden toimittamisesta kuljetusvakuutuksen mukaisesti aiheutuvista kustannuksista vastaa myyjä.

2.4. Tavarat, jotka lähetetään ostajalle korvaamaan alkuperäiset tavarat, kuuluvat kuljetusvakuutuksen piiriin samalla tavalla kuin alkuperäiset tavarat, automaattisesti ja ilman lisämaksuvelvollisuutta.

3. PALVELUN TARJOAMINEN JA SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN

3.1. Ostajalla - kuluttajalla on oikeus peruuttaa täydentävää palvelua koskeva sopimus syytä ilmoittamatta 14 päivän kuluessa sen tekemisestä, mutta enintään siihen asti, kunnes sopimus on täytetty kokonaisuudessaan. Pelkästään täydentävää palvelua koskevan sopimuksen peruuttaminen ei vaikuta ostosopimuksen kestoon. Näissä yleisissä ehdoissa määriteltyä ostosopimuksen peruuttamismenettelyä sovelletaan soveltuvin osin myös lisäsopimuksen peruuttamiseen.

3.2. Kuljetusvakuutuksen luonteen ja tarkoituksen vuoksi tämän palvelun tarjoaminen on mahdollista aloittaa vasta ennen peruuttamisajan päättymistä, ja se katsotaan kokonaan tarjotuksi sen ajanjakson päättyessä, jonka kuluessa ostaja esittää tästä palvelusta johtuvan vaatimuksen, tai kun uudet tai toiset tavarat on toimitettu.

3.3. Myyjän on täten ilmoitettava ostajalle, että antamalla suostumuksen (tilauksen tekemiseen) palvelun tarjoamisen aloittamiseen ennen peruuttamisajan päättymistä ostaja menettää oikeuden peruuttaa täydentävää palvelua koskeva sopimus sen jälkeen, kun palvelu on suoritettu kokonaisuudessaan.

3.4. Lähettämällä tilauksen ostaja vakuuttaa, että

 1. hänelle on asianmukaisesti ilmoitettu, että täydentävää palvelua koskevaa sopimusta ei voida irtisanoa edellisen kohdan mukaisesti, ja
 2. suostuu aloittamaan kuljetusvakuutuspalvelun käytön ennen peruuttamisajan päättymistä.

3.5. Tämä ei vaikuta ostajan - kuluttajan oikeuteen peruuttaa ostosopimus näiden yleisten ehtojen mukaisesti tai hänen oikeuteensa esittää reklamaatio takuukäytännön mukaisesti. Jos ostaja vetäytyy ostosopimuksesta tästä lisäpalvelusta johtuvan reklamaation esittämiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen, myyjä ei ole velvollinen palauttamaan kuljetusvakuutuspalvelun maksua ostajalle.

IV LUKU.
KOTIINKULJETUSPALVELU YLÄKERTAAN

1. YLÄKERRAN KOTIINKULJETUSPALVELUN TARKOITUS JA LAAJUUS

1.1. Yläkerran kotiinkuljetuspalvelulla (tästedes "yläkertatoimitus") tarkoitetaan rahdinkuljettajan ostajalle järjestämää toimintaa, joka koostuu tavaran toimittamisesta tavanomaista toimitusta pidemmälle, pyydettäessä ostajan kotiin tai ostajan osoittamaan vastaavaan paikkaan.

1.2. Yläkertatoimitus on kaupallinen palvelu, jota tarjotaan ostajalle maksua vastaan.

1.3. Myyjä pidättää oikeuden tarjota yläkertaan toimitusta vain maissa ja/tai alueilla, jotka myyjä on valinnut myyjän määrittämien syrjimättömien kriteerien perusteella, ja myös oikeuden muuttaa näitä kriteerejä milloin tahansa myyjän oman harkinnan mukaan.

2. YLÄKERTATOIMITUKSEN SÄÄNNÖT JA MENETELMÄT

2.1. Ostaja on velvollinen tekemään yhteistyötä liikenteenharjoittajan kanssa ja luomaan tarvittavat edellytykset tavaroiden tuomiseksi huoneistoon. Tätä varten ostaja on velvollinen varmistamaan vapaan pääsyn tiloihin, joihin tavarat on määrä toimittaa, varmistamaan riittävästi tilaa, siirtymäosat mukaan lukien, tavaroiden käsittelyä varten ja tarvittaessa toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet vahinkojen estämiseksi (esimerkiksi peittämällä lattia, suojaamalla seinien kulmat, poistamalla särkyvät esineet tavaroiden käsittelyn läheisyydestä, jne.).

2.2. Myyjä tai rahdinkuljettaja eivät ole vastuussa yläkertatoimituksen mahdottomuudesta tai vahingoista, jotka aiheutuvat tarvittavan yhteistyön laiminlyönnistä. Lisäksi ostaja on velvollinen korvaamaan myyjälle tai rahdinkuljettajalle vahingon, joka on aiheutunut tarvittavan yhteistyön laiminlyönnistä.

3. PALVELUN TARJOAMINEN JA SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN

3.1. Ostaja-kuluttajalla on oikeus peruuttaa lisäpalvelua koskeva sopimus syytä ilmoittamatta 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, mutta enintään siihen asti, kunnes lisäpalvelu on suoritettu kokonaisuudessaan. Lisäpalvelusopimuksen peruuttaminen ei yksinään vaikuta ostosopimuksen kestoon. Näiden yleisten ehtojen mukaista peruuttamismenettelyä sovelletaan myös lisäsopimuksen peruuttamiseen.

3.2. Yläkertajakelupalvelun luonteesta ja tarkoituksesta seuraa, että se voidaan aloittaa vasta ennen peruutusmääräajan päättymistä ja että se katsotaan kokonaan suoritetuksi toimittamalla tavarat määrättyyn paikkaan. Tätä kohtaa sovellettaessa tavarat katsotaan toimitetuiksi kotiin myös, jos rahdinkuljettaja on yrittänyt toimittaa ne kotiin, mutta ei ole voinut saattaa prosessia päätökseen, koska ostaja ei ole noudattanut 2.1 kohdan mukaisia velvoitteitaan.

3.3. Myyjä ohjeistaa ostajaa, että antamalla suostumuksen (tilauksen tekeminen) palvelun tarjoamisen aloittamiseen ennen peruuttamisajan päättymistä ostaja menettää oikeuden peruuttaa lisäpalvelua koskeva sopimus, kun palvelu on suoritettu kokonaisuudessaan.

3.4. Suorittamalla tilauksen ostaja vakuuttaa, että

 1. hänelle on asianmukaisesti ilmoitettu, että lisäpalvelusopimuksen peruuttaminen edellisen kohdan mukaisesti on mahdotonta; ja
 2. hän suostuu aloittamaan yläkertakotiinkuljetuspalvelun vastaanottamisen ennen peruuttamisajan päättymistä.

3.5. Tämä ei vaikuta ostajan - kuluttajan oikeuteen peruuttaa ostosopimusta näiden yleisten ehtojen mukaisesti tai oikeuteen esittää reklamaatio reklamaatiomenettelyn mukaisesti.

Liite nro 4: Muziker SMILE-kanta-asiakasohjelman yleiset säännöt ja ehdot

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

1.1. Nämä MUZIKER SMILE-kanta-asiakasohjelman yleiset ehdot (jäljempänä "jäsenyysehdot") säätelevät MUZIKER SMILE-kanta-asiakasohjelman (jäljempänä "klubi") jäsenyyden ehtoja ja siihen liittyviä suhteita klubin ylläpitäjän, Muziker, a.s., jonka kotipaikka on Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovakian tasavalta, ID-numero 35 840 773, rekisteröity Bratislavan III kaupungin tuomioistuimen kaupparekisteriin, osasto: Sa, Tiedostonumero: 3337/B (jäljempänä 'operaattori') ja klubin jäsenen välillä, joka on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö ja joka on ilmaissut halunsa liittyä klubin jäseneksi ja joka on täyttänyt jäsenyysehdot (jäljempänä 'klubin jäsen' tai 'jäsen') (operaattoriin ja klubin jäseneen viitataan jäljempänä myös yksitellen 'sopimuspuolena' tai yhdessä 'sopimuspuolina').

1.2 MUZIKER SMILE-kanta-asiakasjärjestelmä on Muzikerin asiakkaille tarjottava etujärjestelmä. Vaikka näissä yleisissä sopimusehdoissa säännellään verkkokaupan kautta tehdyn ostosopimuksen osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia, klubin eduista voi nauttia myös myyjän fyysisissä myymälöissä.

1.3. Nämä jäsenyysehdot ovat olennainen osa näitä yleisiä ehtoja, joissa toiminnanharjoittajaa kutsutaan myös myyjäksi. Klubin jäsenen ei tarvitse olla ostaja näiden yleisten ehtojen mukaisesti.

1.4. Termeillä, joita ei ole määritelty tässä liitteessä, on sama merkitys kuin niille on annettu yleisten ehtojen ensimmäisessä osassa, jos ostaja on kuluttaja, tai yleisten ehtojen toisessa osassa, jos ostaja on liiketoimintayksikkö.

2. LIITTYMINEN, JÄSENYYDEN KESTO JA PÄÄTTYMINEN

2.1. Klubin jäseneksi liittyminen tarkoittaa jäsenen kanta-asiakaskortin (tästedes "kanta-asiakaskortti") myöntämistä, jonka jäsen saa sähköpostitse jäsenyytensä onnistuneen rekisteröinnin jälkeen.

2.2 Jäsenyys voidaan rekisteröidä osana asiakkaan rekisteröitymistä verkkosivustolla tai missä tahansa operaattorin fyysisessä myymälässä joko tilauksen tekemisen yhteydessä tai itsenäisesti. Lisäksi asiakas, joka on aiemmin luonut asiakastilin, mutta ei ole tällä hetkellä rekisteröitynyt klubiin, voi rekisteröidä jäsenyyden tekemällä uuden tilauksen, kun hän on aktiivisesti kirjautunut kyseiselle tilille. Tilin rekisteröinti operaattorin verkkosivustolle ilman klubiin rekisteröitymistä ei ole mahdollista.

2.3 Takautuva jäsenyyden rekisteröinti ei ole mahdollista. Klubietuuksia ei myöskään voi hakea takautuvasti. Jos klubiin liitytään näiden jäsenyysehtojen 2.2 artiklan 2. virkkeen mukaisesti, klubin jäsenyys tulee voimaan vasta tilauksen tekopäivänä.

2.4. Jäsenyys on maksuton ja se luodaan toistaiseksi voimassa olevaksi.

2.5. Klubin jäsenyyttä, kanta-asiakaskorttia ja klubietuja ei voi siirtää.

2.6. Jäsenyys päättyy, kun toiminnanharjoittajan peruuttaa jäsenrekisteröinnin. Toiminnanharjoittaja irtisanoo jäsenyyden klubin jäsenen kirjallisen irtisanomispyynnön perusteella tai oman harkintansa mukaan. Toiminnanharjoittajan on irtisanottava jäsenyys etenkin, jos jäsen on rikkonut jäsenyysehtoja tai jos toimijalla on perusteltu syy epäillä, että jäsen käyttää kerhoa yleisesti sitovien säännösten vastaisesti tai kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamiseen, rikollisen toiminnan edistämiseen tai perusteltuun epäilyyn, että kerhon tai asiakastilin todellinen käyttäjä on muu kuin rekisteröity henkilö. Jos klubin jäsen irtisanoo jäsenyyden, toiminnanharjoittajan on peruutettava jäsenyys kohtuullisen ajan kuluessa jäsenyyden lopettamista koskevan pyynnön vastaanottamisesta.

2.7. Riippumatta tavasta ja irtisanomisen syystä, jäsenyyden lopettaminen johtaa kaikkien käyttämättömien käytettävissä olevien ja varattujen pisteiden peruuttamattomaan menettämiseen ja jäsenen kanta-asiakaskortin deaktivointiin.

3. KLUBIJÄSENYYDEN EDUT

3.1. Klubijäsenyyden etuja ovat etenkin:

 1. Pistepohjainen kanta-asiakasohjelma,
 2. pidennetty määräaika sopimuksen peruuttamiselle,
 3. Pidennetty takuu
(tästedes "jäsenedut").

3.2. Edellisen kohdan b ja c alakohdan mukaisia jäsenetuja voi käyttää vain jäsen, joka on kuluttaja.

3.3. Luettelo eduista alla. 3.1 on etuuksien vähimmäismäärä. Kulloinkin voimassa oleva etuvalikoima julkaistaan toiminnanharjoittajan verkkosivuilla. Toiminnanharjoittaja pidättää oikeuden muuttaa etujen valikoimaa.

4. PISTEPOHJAINEN KANTA-ASIAKASOHJELMA

4.1. Pistepohjainen kanta-asiakasohjelma tarkoittaa kanta-asiakasjärjestelmää, jossa kerätään pisteitä ja käytetään niitä näissä jäsenyysehdoissa määritellyllä tavalla ja ehdoilla.

4.2. Jäsen ansaitsee pisteitä ostamalla tavaroita operaattorilta. Pistemäärä, jonka jäsen voi ansaita ehtojen täyttymisen jälkeen, perustuu tavaroiden ostohintaan, edellyttäen, että jäsen ansaitsee yhden pisteen jokaisesta maksetusta eurosta. Jos tavaroiden ostohinta noteerataan muussa valuutassa kuin euroissa, pisteet muunnetaan operaattorin kulloinkin käyttämän kurssin mukaisesti ja näytetään ostajalle ostoskorissa tai ostoprosessin aikana. Operaattorilla on oikeus oman harkintansa mukaan hyvittää tietyn tuotteen ostosta eri määrä pisteitä (vähemmän tai enemmän) kuin tässä kohdassa on määritelty.

4.3. Pisteiden keräämistä koskevat seuraavat ehdot:

 1. verkkokaupasta tehdyille ostoksille: klubin jäsenyys, kanta-asiakaskortin omistajuus, asiakastilin luominen toiminnanharjoittajan verkkosivustolle, kirjautuminen asiakastilille tilausta tehtäessä ja positiivinen pistearvo, joka ilmoitetaan tuotteen yksityiskohdissa verkkokaupan luettelossa;
 2. ostoksia tehdessä kivijalkamyymälöissä: klubin jäsenyys, kanta-asiakaskortin omistajuuden todistaminen (kanta-asiakaskortin esittäminen, kanta-asiakaskortin numeron ilmoittaminen tai rekisteröitymiseen linkitetty sähköpostiosoite), voimassa oleva asiakastilin rekisteröinti toiminnanharjoittajan verkkosivustolla ja positiivinen pistearvo, joka on ilmoitettu tuotteen tiedoissa verkkokaupan kuvastossa.

4.4. Jos tavaroiden ostohinta neuvotellaan tai mukautetaan erikseen tai jos jäsen soveltaa alennuskuponkia tiettyihin tavaroihin tai koko tilaukseen, oikeus kerätä näihin tavaroihin tai tilauksiin kuuluvia pisteitä voi vähentyä tai sitä ei välttämättä synny lainkaan. Samoin oikeus kerätä pisteitä ei synny tilauksen kohteena olevien tavaroiden ostamisesta, joihin aiemmin saatuja pisteitä on edes osittain sovellettu. Pisteitä ei voi käyttää siihen tilaukseen, josta ne kerätään.

4.5. Jos sopimus on tehty verkkokaupan kautta, ansaitut pisteet hyvitetään jäsenelle ja jäsen ei voi käyttää niitä ennen kuin 30 päivää on kulunut tavaroiden vastaanottamisesta. Jos sopimus on solmittu kivijalkakaupassa, ansaitut pisteet hyvitetään jäsenelle ja ne voidaan käyttää välittömästi; Tämä ei päde, jos jäsen on valinnut osamaksu- tai laskumaksuvaihtoehdon. Tässä tapauksessa ansaitut pisteet hyvitetään jäsenelle, eikä jäsen voi käyttää niitä ennen kuin 30 päivää on kulunut päivästä, jona toiminnanharjoittaja on vastaanottanut maksun.

4.6. Käytettävissä olevien pisteiden nykyinen saldo näytetään klubin jäsenelle, kun hän kirjautuu aktiivisesti asiakastililleen, tai kun hän tekee ostoksia jossakin kivijalkamyymälässä, se on ilmoitettava ostoksen käteismaksukuitissa tai kivijalkamyymälän henkilökunnan on annettava nämä tiedot pyynnöstä.

4.7. Jos klubin jäsen ei tee uutta ostosta kanta-asiakaskortilla aktiivisessa kirjautumistilassa tai fyysisessä myymälässä 24 kuukauden kuluessa viimeisestä ostoksesta, hänen aiemmin ansaitsemansa pisteet vanhenevat. Sillä, kertyykö tästä uudesta ostoksesta pisteitä vai lunastetaanko käytettävissä olevia pisteitä, ei ole merkitystä.

4.8. Kerättyjen pisteiden käyttämiseksi jäsenen on määritettävä, kuinka monta käytettävissä olevaa pistettä hän aikoo käyttää tilaukseen ennen tilauksen lähettämistä. Näin valittujen pisteiden määrä näkyy ostohinnan alenemisena, jolloin ostohinnasta vähennetään yksi sentti kutakin käytettyä pistettä kohti. Tällä tavoin on mahdollista saada tavarat ilmaiseksi, jos ostohinta alentuu 0 euroon (sanoin: nolla euroa).

4.9. Kerättyjä pisteitä voi käyttää vain toiminnanharjoittajan verkkokaupasta tehtäviin ostoksiin. Pisteitä ei voi käyttää ostoksiin toiminnanharjoittajan kivijalkamyymälöissä.

4.10. Jos jompikumpi osapuoli peruuttaa ostosopimuksen millään tavalla, toiminnanharjoittaja ei ole velvollinen palauttamaan käytettyjä pisteitä klubin jäsenelle. Jos klubin jäsen ei ole alentanut ostohintaa 0 euroon maksamalla pisteillä ja hän on maksanut alennetun ostohinnan, toiminnanharjoittaja palauttaa maksun vain alennetun ostohinnan suuruisena.

5. PIDENNETTY PERUUTUSAIKA

5.1. Klubin jäsenellä on oikeus peruuttaa verkkokaupan kautta tehty sopimus syytä ilmoittamatta lakisääteisen 14 päivän peruutusajan päätyttyä, viimeistään 30 päivän kuluttua toimituspäivästä (tästedes "pidennetty peruuttamisaika").

5.2. Tämän oikeuden käyttäminen edellyttää klubin jäsenyyttä, kanta-asiakaskortin omistajuutta ja kirjautumista asiakastilille tilausta lähetettäessä. Oikeus peruuttaa sopimus pidennetyn määräajan puitteissa koskee vain tavaroita, jotka ovat edellisen virkkeen mukaisesti tilauksen kohteena ja jotka ovat vahingoittumattomia, ilman käytön jälkiä ja pakattu alkuperäiseen pakkaukseen.

5.3. Jos sopimus peruutetaan pidennetyn ajanjakson aikana, toiminnanharjoittaja ei palauta maksua klubin jäsenelle, vaan antaa hänelle ostohinnan suuruisen hyvityslaskun, jonka ostaja voi käyttää seuraavan kerran tehdessään ostosta myyjältä.

5.4. Sopimuksen peruuttaminen pidennetyn määräajan kuluessa ei ole mahdollista samoissa tilanteissa, joissa sopimusta ei ole mahdollista peruuttaa lakisääteisen määräajan kuluessa. Näiden yleisten ehtojen muita sopimuksen peruuttamista koskevia määräyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

5.5. Tämä ei vaikuta ostajan - kuluttajan oikeuteen peruuttaa ostosopimusta näiden yleisten ehtojen mukaisesti tai oikeuteen esittää reklamaatio reklamaatiokäytännön mukaisesti.

6. PIDENNETTY TAKUU

6.1. Tavarat, joilla on vähintään 24 kuukauden takuuaika ja jotka täyttävät tässä artiklassa määritellyt ehdot. 6 kuuluu pidennetyn takuun lisäpalvelun piiriin.

6.2. Pidennetyn takuun lisäpalvelun ehtona on klubin jäsenyys, kanta-asiakaskortin omistajuus ja kirjautuminen asiakastilille ennen tilauksen tekemistä. Pidennetty takuu koskee vain tuotteita, jotka ovat edellisen virkkeen mukaisesti tehdyn tilauksen kohteena.

6.3. Pidennetty takuupalvelu aktivoidaan automaattisesti klubin jäsenelle yhden vuoden ajaksi. Jos klubin jäsen on tilannut pidennetyn takuun lisäpalvelun maksua vastaan eli tämän jäsenedun lisäksi, maksettua pidennettyä takuuta pidennetään vuodella.

6.4. Näiden yleisten ehtojen pidennetyn takuun lisäpalvelua koskevat määräykset koskevat klubin jäsenille tarjottavaa pidennetyn takuun lisäpalvelua.

7. LOPULLISET SÄÄNNÖKSET

7.1. Toiminnanharjoittajan ja klubin jäsenen väliseen suhteeseen, jota nämä ehdot eivät sääntele, sovelletaan yleisiä ehtoja.

7.2. Toiminnanharjoittaja ei ole vastuussa

 1. kanta-asiakaskortin väärinkäytöstä aiheutuneista vahingoista;
 2. klubin rajoitetusta käytöstä johtuen kolmansista osapuolista (esim. toiminnanharjoittajan liikekumppanista);
 3. klubin rajoitettu käyttö toiminnanharjoittajasta riippumattomista olosuhteista johtuen.

7.3. Toiminnanharjoittajalla on oikeus keskeyttää klubin toiminta tai jäsenetujen käyttö

 1. turvallisuussyistä;
 2. ylivoimaisen esteen vuoksi;
 3. viranomaisen päätöksen perusteella;
 4. klubin toiminnan mahdollistavien teknisten laitteiden toiminnan edellyttämien korjausten, töiden, tarkistusten ja huollon mahdollistamiseksi;
 5. muista syistä, jotka palvelevat toiminnanharjoittajan tai yhden tai useamman klubin jäsenen oikeutettuja etuja.

7.4. Toiminnanharjoittajan on tiedotettava kerhon toiminnan tai jäsenetujen keskeyttämisestä toiminnanharjoittajan verkkosivuilla julkaistavalla ilmoituksella.